` Edgars Pastars | COBALT

Edgars Pastars

Vadošais speciālists, zvērināts advokāts / Latvija

Par

Edgars ir ACAMS sertificēts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālists (CAMS) un vienlaikus arī sertificēts starptautisko sankciju atbilstības speciālists (CGSS), kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu novēršanas (AML) prakses vadītājs COBALT Latvijas birojā, viens no atzītākajiem valsts tiesību ekspertiem Latvijā, vairāku nozīmīgu grāmatu līdzautors konstitucionālo tiesību jomā.

Edgaram ir plaša pieredze, nodrošinot klientu pārstāvību Satversmes tiesā, kā arī virknē lietu Satversmes tiesa pieaicinājusi viņu kā ekspertu, lai uzklausītu viņa viedokli par lietā nozīmīgiem jautājumiem. Pārstāvējis klientus, tostarp Ministru kabinetu un Satiksmes ministriju, administratīvajā procesā tiesā.

Savā jurista praksē izstrādājis lielu skaitu likumu un likumu grozījumu (būvniecības, banku un finanšu, nekustamā īpašuma, darba tiesību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas, amatpersonu atbildības jomās), tostarp piedāvājot jaunus un nestandarta risinājumus (piemēram, nacionālajai drošībai nozīmīgu kapitālsabiedrību regulējums, Apvienotās Karalistes JMLIT grupas regulējuma pielāgošana Latvijai).

Edgara ikdienas darbs vairākus gadus ir bijis saistīts ar banku un finanšu nozari, konsultējot juridiskajos, atbilstības (Moneyval procesa ietvaros), risku vadības un kapitāla tirgus (segtās obligācijas, vērtspapīrošana, pensiju fondi), patērētāju kreditēšanas un maksājumu jautājumos (tostarp PSD2 piemērošanu), kā arī pārstāvot Latvijas finanšu sektoru Eiropas Banku federācijā un Europol darba grupās.

Vairākus gadus bijis Tieslietu ministrijas Pastāvīgās darba grupas grozījumu izstrādei Civilprocesa likumā, Pastāvīgās darba grupas Komerclikuma grozījumu izstrādei un Maksātnespējas jomas regulējuma pilnveidošanas darba grupas loceklis.

Prakses jomas

CV

Valodas

  • Latviešu, angļu, krievu

Dalība organizācijās un izglītība

  • ACAMS sertificētais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālists (kopš 2022. gada)
  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija (kopš 2016. gada)
  • Valsts Heraldikas komisijas loceklis (kopš 2015. gada)
  • Tiesību maģistra grāds, Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte (2006. gads)
  • Tiesību bakalaura grāds, Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte (2005. gads)
Publikācijas

Jauni būtiski noteikumi ES sankciju ievērošanai

Vai uzņēmums izpilda jaunās sankciju prasības ES reģistrētiem uzņēmumiem?

Mantojuma tiesību reforma – kreditora skatījumā

Interešu pārstāvības atklātības likums: koncepts skaidrs, bet kā to piemērot?

Pašvaldību amatpersonām būs nepieciešama atļauja pieejai valsts noslēpumam

“Krustpunktā” lielā intervijā ar zvērinātu advokātu Edgaru Pastaru

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu novēršana un sankciju ievērošana

Interešu pārstāvības atklātības likums: kā to vislabāk ievērot

Čaulas veidojumi un to noskaidrošanas īpatnības

Darījumi ar sankcionētām personām

Sankciju risku pārvaldība un karadarbības Ukrainā ietekme uz darījumu izpildi

Bizness sankciju ērā jeb kā “neuzrauties” uz sankcionētu darījuma partneri

Būvniecībā ārkārtas situācija

Jaunais īres likums kreditora un ieguldītāja perspektīvā

Jaunumi patērētāju kreditēšanas jomā

Pieņemti būtiski likuma grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā

Spriedums ATR lietā – visu vai neko

Risku kultūra un pārvaldība cīņai ar finanšu noziegumiem

ABC vadlīniju galvenie mērķi un uzdevumi

Domstarpībās pieaicinās Tieslietu ministriju

Diskusija: Ja Saeimā būs cilvēki, kurus ietekmē pūlis, Latvijā būs bail dzīvot

Jurista vizītkarte

Mazāk grozīt, vairāk analizēt, regulēt lobismu

Saeima pieņem grozījumus Nacionālās drošības likumā, regulējot nacionālajai drošībai nozīmīgas kapitālsabiedrības

Vadlīnijas – likumdevēja varas uzurpēšana?

Iestāžu vadlīnijas – labā prakse vai likuma atrunas principa pārkāpums

Atlīdzības likums ar komentāriem

Latvijas valstiesību eksports

Valsts prezidenta vietas izpildīšana un informācija par viņa veselības stāvokli: tiesiskie aspekti