IOSS režīma darījumi PVN deklarācijā

2021 - 10 - 08
Autors: Sabīne Vuškāne

2021. gada 1. jūlijā spēkā stājās Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 140.pants, kurā noteikti arī IOSS režīma piemērošanas nosacījumi. Pants paredz, ka IOSS režīms ir īpašs režīms no trešām teritorijām vai trešām valstīm importēto preču tālpārdošanai, kā noteikts direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (PVN direktīva) XII sadaļā.

PVN likuma 10.1 pantā nosaukti preču tālpārdošanas darījumi:

  • preču tālpārdošana ES teritorijā ir tāda preču piegāde, kad preču piegādātājs vai trešā persona piegādātāja vārdā nosūta vai transportē preces (arī, ja piegādātājs netiešā veidā piedalās preču nosūtīšanā vai transportēšanā) no dalībvalsts, kurā nebeidzas preču nosūtīšana vai transportēšana preču saņēmējam;
  • no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošana ir tāda preču piegāde, kad preču piegādātājs vai trešā persona piegādātāja interesēs nosūta vai transportē preces (arī, ja piegādātājs netiešā veidā piedalās preču nosūtīšanā vai transportēšanā) no trešās valsts vai trešās teritorijas preču saņēmējam dalībvalstī.

Lasīt plašāk šeit.