Jauna kārtība reģistrēto (vārda) akciju ieķīlāšanā ar komercķīlu

2023 - 12 - 05
Autors: Inga Tenisa

Turpinot darbu pie akciju uzskaites un reģistrācijas kārtības sakārtošanas ar 2024. gada 1. jūliju spēkā stāsies 2023. gada 15. jūnijā pieņemtie grozījumi Komercķīlu likumā. Jaunie Komercķīlas likuma grozījumi pieņemti saistībā ar izmaiņām Komerclikumā un likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” un nosaka jaunu reģistrēto (jeb vārda) akciju ieķīlāšanas kārtību, kas ar 2024. gada 1. jūliju pielīdzinās to ieķīlāšanu līdzšinējai sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāla daļu ieķīlāšanas kārtībai.

Jaunā reģistrēto (jeb vārda) akciju ieķīlāšanas kārība sola padarīt drošāku un caurspīdīgāku to ieķīlāšanu, mainot līdzšinējo kārtību un nodrošinot publiski pieejamu aktuālu informāciju par komercķīlām, kas nodibinātas uz konkrētām reģistrētām akcijām. Šādas aktuālas publiskas informācijas pieejamībai jāveicina arī ķīlas ņēmēju interese par reģistrēto akciju kā ar komercķīlu ieķīlāta nodrošinājuma pieņemšanu finansēšanas vai citos darījumos.

Skaidrības labad jānorāda, ka līdzšinējā akciju ieķīlāšanas kārtība jau pieļauj divus atšķirīgus ieķīlāšanas veidus, proti, akcijas, kas iegrāmatotas finanšu instrumentu kontos, tiek ieķīlātas saskaņā ar finanšu ķīlas noteikumiem (Komercķīlas likuma 4. panta pirmā daļa), bet uz pārējām akcijām iespējams nodibināt komercķīlu, kas gan tiek reģistrēta vispārīgā kārībā, proti, bez atsevišķas identifikācijas. Vienlaikus esošā akciju komercķīlu reģistrācijas kārtība bija atšķirīga no sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāla daļu ieķīlāšanas, kas jau pašreiz nosaka, ka pamatkapitāla daļas tiek ieķīlātas speciālā kārtībā, proti, kā reģistrācijai pakļautas lietas, un ļauj precīzi identificēt ieķīlātās pamatkapitāla daļas, to skaitu un kārtas numurus, kas norādāms atsevišķā reģistrācijas veidlapā (pretēji akciju ieķīlāšanai, kas veicama tikai vispārīgā kārtībā).

Lasīt plašāk.

Atsauce uz žurnālu: Tenisa I. Jauna kārtība reģistrēto (vārda) akciju ieķīlāšanā ar komercķīlu. Jurista Vārds, 05.12.2023., Nr. 49 (1315), 26.-27.lpp.