Kā apliecināt preču eksportu?

2022 - 06 - 20
Autors: Sabīne Vuškāne

Vai jānoformē muitas deklarācija, ja pa pastu uz trešajām valstīm (piemēram, Norvēģiju) sūta preces vērtībā līdz 1000 eiro? Vai tad, ja šādam sūtījumam līdz 1000 eiro muitas deklarācija nav noformēta, ir pietiekami ar dokumentu, kas apliecina preču nosūtīšanu ar pasta starpniecību, lai darījumam piemērotu eksportam noteikto pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 0% likmi?

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 43. panta 1. daļu preču eksportam piemērojams PVN 0% apmērā. Ja preces nosūta uz Norvēģiju, ir noticis preču eksports un ir pieejams preču nosūtīšanas apliecinājums, preču eksportam ir piemērojama PVN 0% likme. Tomēr eksporta fakts ir obligāti jāpamato ar atbilstošiem attaisnojuma dokumentiem saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” noteiktajā kārtībā. Dokumenti, ar ko pamato preču eksportu, noteikti MK noteikumu Nr. 17 15.20. punktā.

Par eksportu apliecinošiem dokumentiem saskaņā ar MK noteikumu Nr. 17 15. punktu uzskata preču izvešanas muitas deklarāciju, kas noformēta atbilstoši normatīvajiem aktiem muitas jomā. 

Lasīt rakstu plašāk.