Kā grāmatot rēķinus, kuriem PVN maksājams apgrieztā kārtībā?

2021 - 09 - 28
Autors: Sabīne Vuškāne

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) pamatprincipiem, kas noteikti 98. panta 1. daļā, priekšnodokļa atskaitīšanas vajadzībām ir jānodrošina atsevišķa to preču un pakalpojumu uzskaite, kas izmantoti tādu darījumu nodrošināšanai, kas dod tiesības atskaitīt priekšnodokli vai tikai tādu darījumu nodrošināšanai, kas nedod tiesības atskaitīt priekšnodokli.

Gadījumos, kad nav iespējams nodrošināt atsevišķu uzskaiti, jo tālākas detalizētas izmaksu attiecināšanas nodrošināšanai reģistrēta nodokļa maksātāja resursu izlietojums būtu nesamērīgs, atskaitāmā priekšnodokļa summu aprēķina, izmantojot proporciju:

  • skaitītājā – to taksācijas periodā veikto darījumu vērtība bez nodokļa, kuri dod tiesības atskaitīt priekšnodokli;
  • saucējā – taksācijas periodā veikto darījumu kopējā vērtība bez nodokļa (skaitītājā ietverto darījumu vērtība, kas dod tiesības atskaitīt priekšnodokli, un to darījumu vērtība, kas nedod tiesības atskaitīt priekšnodokli).

Lasīt plašāk šeit.