Kā piegādātās preces ES norādīt PVN deklarācijā?

2024 - 06 - 14
Autors: Sabīne Vuškāne

Uzņēmums, kas ir reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs Latvijā un ir saņēmis PVN maksātāja numuru arī Lietuvā, pārdod ierīci Lietuvas uzņēmumam, kas nav PVN maksātājs. Ierīce ir ievesta Lietuvā no Amerikas Savienotajām Valstīm, attiecīgi arī atmuitota Lietuvā. Ierīces uzstādīšanai nepieciešami materiāli, kurus Latvijas uzņēmums ved uz Lietuvu no savas noliktavas Latvijā. Konkrētie materiāli iegādāti Latvijā, un par tiem ir atskaitīts priekšnodoklis. Vai Latvijas uzņēmumam jāaprēķina PVN par materiāliem, kas izmantoti ierīces uzstādīšanai? Kā šos materiālus norādīt PVN deklarācijā?

Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 8.panta 1.daļā noteikts, ka par preču piegādi Eiropas Savienības (ES) teritorijā par atlīdzību uzskata kustamas lietas – iekšzemes nodokļa maksātāja saimnieciskajā darbībā izmantojamo aktīvu daļas – nosūtīšanu vai transportēšanu no iekšzemes uz galamērķi citā dalībvalstī savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai šajā dalībvalstī, ja šo pārvietošanu veic pats iekšzemes nodokļa maksātājs vai cita persona viņa vārdā. Proti, nosūtot preces no Latvijas uz Lietuvu, šāds darījums ir uzskatāms par preču piegādi uz citu ES dalībvalsti, un tas ir jānorāda Latvijas PVN deklarācijā.

Saskaņā ar PVN likuma 43.panta 4.daļu PVN 0% likmi piemēro preču piegādei ES teritorijā, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

  • preču transporta pavaddokumentos un nodokļa rēķinā norādītais preču saņēmējs ir uzrādījis preču piegādātājam darījuma brīdī derīgu citas dalībvalsts nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru;
  • preces ir nosūtītas vai transportētas no iekšzemes uz galamērķi citā dalībvalstī, un to apliecina preču piegādātāja rīcībā esošie preču transporta pavaddokumenti.

Turklāt saskaņā ar PVN likuma 51.panta 6.daļu šāda preču piegāde uz citu ES dalībvalsti jānorāda PVN deklarācijas pielikumā PVN2 “Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā”.

Uzņēmums jau ir ieguvis PVN numuru Lietuvā, attiecīgi var izpildīt PVN likuma prasības – uzrādīt derīgu PVN numuru citā dalībvalstī – savu PVN numuru Lietuvā. Papildus jānodrošina preču transportēšanas pierādījumi. Darījums jānorāda PVN deklarācijas 45.rindā “Uz ES dalībvalstīm piegādātās preces, izņemot likuma 42.panta 16.daļā minētās preces” un deklarācijas pielikumā PVN2.

Nosūtot preces no Latvijas uz Lietuvu, nepieciešams:

  • izrakstīt iekšēju PVN rēķinu no Latvijas uzņēmuma Latvijas PVN numura uz Latvijas uzņēmuma Lietuvas PVN numuru, kā tas paredzēts PVN likuma 43.panta 4.daļas 1.punktā,
  • nodrošināt preču piegādes dokumentus uz Lietuvu atbilstoši PVN likuma 43.panta 4.daļas 2.punktam;
  • uzrādīt preču piegādi PVN deklarācijas 45.rindā un pielikumā PVN2.

Vienlaikus arī preču saņemšana citā dalībvalstī ir ar PVN apliekams darījums tajā ES dalībvalstī, kur preces tiek saņemtas, proti, Lietuvā. Līdz ar to šāds savu preču nosūtīšanas darījums no Latvijas uz Lietuvu liek aprēķināt PVN par preču iegādi Lietuvā. Par Lietuvas PVN deklarācijas aizpildīšanu ieteicams vērsties pie Lietuvas nodokļu konsultantiem.

Publikācija: ifinanses.lv