Kā PVN deklarācijā norādīt iegādes darījumus?

2023 - 02 - 27
Autors: Sabīne Vuškāne

Latvijas uzņēmums “A” iepērk preci no Itālijas uzņēmuma “B”, par ko uzņēmums “B” izraksta rēķinu uzņēmumam “A” ar pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 0% likmi. Abi uzņēmumi ir PVN maksātāji. Taču prece tiek transportēta no Itālijas uzņēmuma “B” uz Poliju, no kurienes Latvijas uzņēmums “A” eksportēs to uz Ukrainu uzņēmumu “C” (eksportētājs deklarācijā ir Latvijas uzņēmums “A”) un izrakstīs tam rēķinu. Transporta izdevumus no Itālijas līdz Ukrainai segs Latvijas uzņēmums “A”.

Kā uzņēmumam “A” jāaprēķina un jānorāda PVN deklarācijā un tās pielikumos iegādes darījums no Itālijas uzņēmuma “B”? Kā uzņēmumam “A” jānorāda PVN deklarācijā realizācijas darījums uz Ukrainu uzņēmumu “C” , un kāda PVN atsauce jānorāda rēķinā?

Šajā preču piegādē uzņēmums A iegādājas preces Itālijā, no kurienes tās tiek nosūtītas uz Poliju. Preces Polijā saņem uzņēmums “A”, no kurienes tas veiks preču eksportu uz Ukrainu. Šajā darījumā (posmā, kur prece tiek nosūtīta no Itālijas uz Poliju, kamēr rēķins tiek izrakstīts no Itālijas uzņēmuma, Latvijas uzņēmumam), nav piemērojami nosacījumi trīsstūra piegādēm, jo nav iesaistīti trīs dažādi PVN maksātāji dažādās dalībvalstīs – proti, lai gan preces tiek nosūtītas no Itālijas uz Poliju, Latvijas uzņēmums “A” ir gan starpnieks Latvijā, gan preču saņēmējs Polijā.

Tā kā preces netiek ievestas Latvijā, vērtējot PVN piemērošanu šajā darījumā, ir jāņem vērā ne tikai Latvijas Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) normas, bet arī Polijas normatīvie akti un iespējamās PVN sekas. Šeit būtu nepieciešams arī Polijas nodokļu konsultantu vērtējums par PVN saistībām un reģistrācijas nepieciešamību Polijā, tomēr aprakstīsim vispārējus PVN piemērošanas pamatprincipus, kas izriet no direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (PVN direktīva) normām.

Lasīt plašāk.

Publikācija: ifinanses.lv