Kad jāreģistrējas kā PVN maksātājam?

2022 - 07 - 13
Autors: Sabīne Vuškāne

Latvijas uzņēmuma – sabiedrības ar ierobežotu atbildību – saimnieciskā darbība ir datorprogrammēšana. Vai šim uzņēmumam ir pienākums reģistrēties kā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājam šādos gadījumos:

  • ja uzņēmums grib sniegt pakalpojumus citas Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts personai, kam ir PVN maksātāja numurs;
  • ja uzņēmums grib sniegt pakalpojumus citas ES dalībvalsts personai, kam nav PVN maksātāja numura;
  • ja uzņēmums grib sniegt pakalpojumus un pakalpojumu saņēmējs ir trešās valsts nodokļu maksātājs;
  • ja uzņēmums vēlas saņemt pakalpojumus no Amerikas Savienotajās Valstīs reģistrētiem nodokļa maksātājiem;
  • ja uzņēmums vēlas saņemt pakalpojumus no ES nereģistrētiem nodokļa maksātājiem (ja tas veic saimniecisko darbību, bet tam nav PVN maksātāja numura)?

Lasīt rakstu plašāk.