Mantojuma reforma nonāk finiša taisnē

2024 - 02 - 20
Autors: Jurijs Georgs Rusakovs

Ar grozījumiem Civillikumā, Notariāta likumā un Kredītu reģistra likumā (Likumprojekti) tiek īstenota nozīmīga mantojuma tiesību reforma, kuras laikā paredzēts modernizēt mantojuma tiesību regulējumu, kā arī risināt līdzšinējās praktiskās problēmas. Likumprojekti izstrādāti ar mērķi ieviest skaidrāku mantošanas procesu un nodrošināt savlaicīgu mirušās personas mantas atgriešanos normālā civiltiesiskā apritē.

Galvenais jaunievedums mantojuma tiesību reformā ir ierobežotas mantinieka atbildības ieviešana. Šobrīdējais regulējums paredz, ka mantinieks manto gan tiesības, gan saistības, un nereti rodas situācijas, kurās mantoto saistību ir vairāk nekā tiesību. Atbilstoši Likumprojektiem jaunais regulējums paredzēs to, ka mantinieki vienmēr mantos ar ierobežotu atbildību pret mantojuma atstājēja kreditoriem.

Lasīt plašāk Jurista Vārdā.

Atsauce uz žurnālu: Rusakovs J. Mantojuma reforma nonāk finiša taisnē. Jurista Vārds, 20.02.2024., Nr. 8 (1326), 5.lpp.