Nesamērīgi un godīgai darījumu praksei neatbilstoši procenti

2023 - 09 - 18
Autors: Ivo Cimdiņš

Nesamērīgi un godīgai darījumu praksei neatbilstoši procenti uzskatāmi par prettiesiskiem atbilstoši Civillikuma (CL) 1764.pantam, kā arī šie procenti ir atzīstami par spēkā neesošiem. Savukārt, ja aizdevums izsniegts, apzināti izmantojot aizdevuma ņēmēja smago materiālo stāvokli, un kura nosacījumi ir aizņēmējam pārmērīgi apgrūtinoši, atbilstoši Krimināllikuma 201.pantam ir augļošana, par kuru ir paredzēta kriminālatbildība. Kas ir nesamērīgi procenti?

Līgumsodu reforma

CL 1764.panta norma ir radusies 2014.gada līgumsodu reformas rezultātā, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī. Grozījumu anotācija nesniedz norādes par to, kādi būtu samērīgi un godīgai darījumu praksei atbilstoši procenti, bet gan pievēršas tā laika līgumsodu piemērošanas problemātikai, kas noveda aizņēmējus lielos un nepārvaramos parādu jūgos. Tā laika CL noteica, ka līgumsoda apmēru brīvi nosaka līdzēji, bet pieaugošs vai procentuāli izteikts līgumsods neaprobežojās ar zaudējumu vai galvenā prasījuma lielumu. Prasījumu summas parādu atdošanas prasībās nereti vairākkārt pārsniedza prasījumu pamatsummas, kas naudas aizdošanu padarīja par ļoti ienesīgu biznesu, paverdzinot parādniekus, kas parasti bija patērētāji.

Tādējādi ir sastopami viedokļi, ka jaunā līgumsodu reformas ietvaros mainītā norma par procentu lielumu pārsvarā attiecināma uz nokavējuma procentiem. Tomēr pati norma visai tieši un visaptveroši runā par procentiem plašākā nozīmē. Tāpēc nav viennozīmīgas skaidrības par to, ka šī norma būtu piemērojama tikai attiecībā uz nokavējuma procentiem un nav piemērojama uz līgumiskajiem procentiem par kapitāla lietojumu (piemēram, aizdevuma līguma procentu likmi par aizdevuma lietošanu). Tas nozīmē, ka likumdevējam un tiesām faktiski pastāv instruments noteikt vai konstatēt jebkādus pārmērīgus un negodīgus procentus.

Likumdevējs šo instrumentu jau ir izmantojis un noteicis dažādus procentu un izmaksu ierobežojumus patērētāju tiesību aizsardzības jautājumos. Savukārt, izsmeļoša un viennozīmīga tiesu prakse, kas noteiktu kritērijus nesamērīgiem un godīgai darījumu praksei neatbilstošiem procentiem, vēl ir izveides procesā. Ar interesi tiek gaidīti tiesu secinājumi, vērtējot vienlīdzīgu darījumu dalībnieku pielīgtos līgumiskos procentus par kapitāla lietošanu, jo esošā tiesu prakse pārsvarā ir par nokavējuma procentu pārmērīgumu darījuma attiecībās, kurā viena puse ir patērētājs.

Lasīt plašāk.

Publikācija: itiesibas.lv