Nodokļu konsultācijas Homburg Invest Inc. uzņēmuma restrukturizācijas procesa ietvaros


2014 - 03 - 06

COBALT sniedza konsultācijas klientam tā starptautiskās uzņēmumu grupas restrukturizācijas procesā, kura mērķis bija identificēt un izveidot nodokļu efektīvu biznesa modeli. Projekta laikā COBALT sniedza konsultācijas, piemēram, tiešo un netiešo nodokļu jomā, nodokļu piemērošanā holdinga darbībai, nekustamā īpašuma nodošanai un citos saistītos jautājumos.

Vadošie eksperti

Partneris, zvērināts advokāts
Latvija