Personas datu apstrāde īres tiesiskajās attiecībās

2021 - 10 - 26
Autors: Gabriela Šantare

Ņemot vērā personas datu un privātuma aizsardzības nozīmes palielināšanos mūsdienu sabiedrībā, var novērot, kā personas datu jautājumi ir kļuvuši starpdisciplināri un faktiski tie ir aktuāli teju ikvienā nozarē. Īres tiesiskās attiecības nav izņēmums, un personas datu apstrādes noteikumi ir piemērojami arī šajā kontekstā. Lai gan 2021. gada Dzīvojamo telpu īres likums tiešā tekstā nesatur noteikumus attiecībā uz personas datu apstrādi, ir būtiski atcerēties, ka arī šo attiecību tvērumā personas datu apstrādes noteikumi ir piemērojami, pat ja īres līgums ir noslēgts starp divām fiziskām personām.

Lasīt plašāk šeit.