Pienākums nodot klientu datus VID

2023 - 03 - 15
Autors: Katrīna Annija Ročāne

Straujās ekonomikas digitalizācijas iespaidā beidzamajos gados īpašu popularitāti un uzticību iemantojušas dažādas digitālās platformas, ar kuru palīdzību komersantiem iespējams padarīt savus pakalpojumus pieejamus plašai klientu auditorijai. Restorānu, taksistu, transportlīdzekļu un dzīvokļu īstermiņu īres pakalpojumi šobrīd atrodas klikšķa attālumā. Tomēr līdz ar ekonomikas digitalizācijas radītajām ērtībām parādījušies arī atsevišķi riski – komersantu veiktie darījumi un gūtie ienākumi ir grūti izsekojami, un tie ne vienmēr pilnībā tiek atspoguļoti nodokļu deklarācijās.

Valstu nodokļu administrācijām līdz šim nebija vienota rīka, kā iegūt informāciju par digitālajās platformās veiktajiem darījumiem. Īpaši sarežģīti informāciju iegūt un apkopot bija gadījumos, kad digitālā platforma, kas reģistrēta kādā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī, apkalpoja patērētājus un pārdevējus no visas ES. Vēl sarežģītāk, ja platforma bija reģistrēta kādā trešajā valstī, bet operēja ES.

Novēršot šādu situāciju rašanos, ES Padome 2021.gada 22.martā pieņēma direktīvu 2021/514, ar kuru grozīja direktīvu 2011/16/ES par administratīvo sadarbību nodokļu jomā, jeb DAC 7 direktīvu. Tajā bija paredzēts pienākums visām ES dalībvalstīm līdz 2023.gada 1.janvārim ieviest regulējumu, kas liktu digitālajām platformām sniegt nodokļu administrācijām informāciju par klientu – pakalpojumu sniedzēju vai preču pārdevēju – veiktajiem darījumiem. Regulējuma mērķis ir novērst dalībvalstu nodokļu maksātāju spēju neuzrādīt ar digitālo platformu starpniecību gūtos ienākumus, lai izvairītos no nodokļu nomaksas.

Lai iestrādātu DAC 7 direktīvā ietverto regulējumu Latvijas tiesību sistēmā, 2022.gada 22.decembrī pieņemti grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (likums par NN). Grozījumi stājās spēkā šī gada 1.janvārī. Jāatzīst, ka pašos grozījumos paredzēts vien nodokļu maksātāju vispārīgs pienākums pie noteiktiem apstākļiem sniegt informāciju par personām, kas veic saimniecisko darbību digitālajās platformās. Savukārt detalizētu regulējumu par to, kas būs šī pienākuma subjekti, kā un kāda informācija tiem būs jāsniedz, uzdots izstrādāt Ministru kabinetam (MK). Raksta tapšanas brīdī Finanšu ministrija ir izstrādājusi noteikumu projektu “Automātiskās informācijas apmaiņas par pārdevējiem, kuri gūst ienākumus, izmantojot digitālās platformas, noteikumi”. Noteikumu projekts ir pieņemts valsts sekretāru sapulcē, taču pret atsevišķiem noteikumu aspektiem joprojām iebildumus ir izteikusi Tieslietu ministrija (TM). Noteikumi vēl jāapstiprina MK.

Lasīt plašāk šeit.

Publikācija: ifinanses.lv