PVN aktualitātes – kas mainās 2022. gadā?

2022 - 02 - 08
Autors: Sabīne Vuškāne

2022. gadā spēkā ir stājušies vairāki grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā. Tie nav apjomīgi, toties labvēlīgi nodokļu maksātājiem. Pārskatīsim galvenos jaunumus Latvijas un Eiropas Savienības kontekstā!

Komunikācija ar VID

No 2022. gada 1. janvāra saziņa un komunikācija ar VID ir iespējama tikai elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Šī jaunuma mērķis ir mazināt administratīvo slogu, efektivizēt VID izmaksas un vienkāršot lēmuma paziņošanu PVN maksātājiem par reģistrāciju un izslēgšanu no PVN maksātāju reģistra.

Paziņošana par PVN numura piešķiršanu vairs nenotiks ne VID mājaslapā internetā, ne pa pastu – attiecīgi arī reģistrācijas brīdis PVN maksātāju reģistrā būs otrā darba diena pēc lēmuma ievietošanas EDS. Tāpat arī izslēgšana no PVN reģistra stāsies spēkā pēc tās paziņošanas EDS (saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 7.panta 2. daļu – otrajā darba dienā pēc ievietošanas EDS).

Tātad turpmāk VID administratīvie akti, lēmumi, dokumenti un informācijas paziņošana un iesniegšana notiks tikai EDS, proti, nevarēs arī iesūtīt dokumentus, kas parakstīti ar elektronisko parakstu, uz VID e-pastu vai pa pastu. Izņēmums ir paredzēts tikai fiziskajām personām, kuras neveic saimniecisko darbību.

PVN grupas

Mainīti arī nosacījumi PVN grupas saziņai ar VID. Proti, turpmāk:

  • saziņa ar PVN grupu notiks tikai elektroniski EDS;
  • informāciju par grozītu PVN grupas dibināšanas līgumu saistībā ar jauna dalībnieka pievienošanu PVN grupai vai dalībnieka izslēgšanu no PVN grupas iesniedz tikai PVN grupas galvenais uzņēmums (paziņošana no pārējiem grupas dalībniekiem nav nepieciešama);
  • tā kā galvenajam uzņēmumam tiek uzticēta saziņa ar VID un grozītajā PVN grupas dibināšanas līgumā PVN grupas dalībnieki ir izteikuši savu gribu, iesniegumu paraksta tikai PVN galvenais uzņēmums (pievienojamo vai izslēdzamo PVN grupas dalībnieku paraksts vairs nav vajadzīgs).

Jaunumi ES

Atbrīvojums ar Covid-19 apkarošanu saistītām precēm

Lai cīnītos pret Covid-19, 2021. gada 22. decembrī Eiropas Komisija (EK) 23 ES dalībvalstīm pēc to lūguma pagarināja pagaidu atbrīvojumu no PVN un muitas nodokļiem speciālo medicīnisko ierīču un aizsardzības līdzekļu importam no valstīm, kuras nav ES dalībvalstis. Ar šo lēmumu termiņš PVN un muitas nodokļu atbrīvojumam tiek piemērots līdz 2022. gada 30. jūnijam (bija paredzēts līdz 2021. gada beigām).

Ņemot vērā, ka cīņa ar Covid-19 pandēmiju vēl nav beigusies un šo preču imports ES joprojām ir ievērojams, paredzēts, ka šis PVN un muitas nodokļu atbrīvojums palīdzēs dalībvalstīm nodrošināt maskas un ventilatorus medicīnas personālam un pacientiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams.

PVN likmju reforma

Vēl viens jaunums ir lēmums ES pārskatīt preču un pakalpojumu sarakstu, kam piemērojama PVN samazinātā likme atbilstoši PVN direktīvas 3. pielikumam.

Preču un pakalpojumu saraksts, kuriem piemērojama PVN samazinātā likme, tiks papildināts ar tādām precēm un pakalpojumiem, kas aizsargā sabiedrības veselību, ir labvēlīgi videi un atbalsta pāreju uz digitālo vidi. Tāpat plānots līdz 2030. gadam atcelt iespējas dalībvalstīm piemērot samazinātas likmes un atbrīvojumus precēm un pakalpojumiem, kas tiek uzskatīti par videi kaitīgiem un nesaskan ar ES klimata pārmaiņu mērķi.

Atkāpes un atbrīvojumi, kas ir spēkā atsevišķās ES dalībvalstīs, varētu kļūt pieejami visām ES dalībvalstīm, lai nodrošinātu vienlīdzīgu konkurenci. Savukārt labvēlīgie režīmi, kas nesaskan ar kopējiem politiskajiem mērķiem, būs jāatceļ līdz 2032. gadam.

Lasīt plašak šeit.