PVN preču iegādei interneta platformā

2023 - 12 - 15
Autors: Sabīne Vuškāne

Uzņēmums veic pirkumus Aliexpress.com, kur iespējams izdrukāt rēķinus ar norādītu ieturēto pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Vai šī preču iegāde tiek uzskatīta par importu? Vai iegādes darījums jānorāda PVN deklarācijā?

Speciālie noteikumi – OSS (one stop shop) un IOSS (import one stop shop), kas paredzēti preču pārdošanai internetā, izmantojot elektroniskās platformas (Aliexpress.com, Amazon.com, Etsy.com, u. c.) radīti, lai PVN deklarētu un maksātu par preču pārdošanu personām, kuras nav nodokļa maksātājas (B2C). Attiecīgi PVN atskaitīšana juridiskām personām, ja prece iegādāta platformā, kur pati platforma ir aprēķinājusi PVN, ir apgrūtināta.

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums) un direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu noteikto speciālo importa režīmu (IOSS) ir paredzēts piemērot preču pārdošanai attālināti arī, izmantojot elektronisko saskarni, personām, kas nav nodokļa maksātājas.

PVN likuma 92.panta 1.daļā noteikts, kādu PVN var atskaitīt kā priekšnodokli, ja preces iegādātas un pakalpojumi saņemti ar nodokli apliekamu darījumu nodrošināšanai vai tādu citās valstīs veiktu darījumu nodrošināšanai, kuri būtu apliekami ar nodokli, ja tie tiktu veikti iekšzemē, proti, priekšnodoklis ir:

  • no citiem reģistrētiem nodokļa maksātājiem saņemtajos nodokļa rēķinos norādītās summas par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem;
  • samaksātā nodokļa summa par preču importu;
  • saskaņā ar īpašu nodokļa režīmu preču importa darījumos aprēķināts nodoklis atbilstoši muitas deklarācijai;
  • reģistrētam nodokļa maksātājam aprēķinātais nodoklis taksācijas periodā, kas jāmaksā kā pakalpojuma saņēmējam;
  • aprēķināts nodoklis par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā;
  • aprēķināts nodoklis precēm, kas iegādātas saskaņā ar PVN likuma 141., 143., 143.1143.2143.3 un 143.4pantu;
  • aprēķināts nodoklis pakalpojumiem, kas saņemti saskaņā ar PVN likuma 141., 142. un 143.pantu;
  • aprēķināts vai samaksāts nodoklis par iegādātajām precēm, kas izsniegtas kā mazas vērtības dāvanas vai preču paraugi;
  • aprēķinātā vai samaksātā nodokļa summa par precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu preču piegādi nodokļa maksātājam, par kuru saskaņā ar PVN likuma 6.panta 6.daļas nosacījumiem uzskatāms, ka tas pats saņēmis un piegādājis preces personai, kas nav nodokļa maksātājs.

Tātad IOSS režīmā aprēķinātais PVN, kurš redzams no platformas izdrukātajā rēķinā, nav atskaitāms kā priekšnodoklis. Attiecīgi šāds PVN, ko platforma aprēķinājusi par piegādātajām precēm (OSS vai IOSS režīmā) diemžēl nav iekļaujams PVN deklarācijā, jo neatbilst priekšnodokļa atskaitīšanas prasībām. Ņemot vērā, ka prece Latvijā, izmantojot elektronisko platformu, ir atmuitota un PVN samaksāts, nav nepieciešams PVN aprēķināt vēlreiz (apgrieztā kārtībā).

Lai tomēr varētu atskatīt priekšnodokli par importēto preci –preču pārdevējam jādara zināms, ka preces pērk juridiskā persona, kas šajā darījumā arī iesaistās kā juridiskā persona – PVN maksātājs. Šādā darījumā PVN par preču importu maksās preču saņēmējs – juridiskā persona –, deklarējot preces Latvijā un pati maksājot importa PVN, kas būs atskaitāms kā priekšnodoklis atbilstoši PVN likuma 92.panta 1.daļai.

Publikācija: ifinanses.lv