PVN reformas Eiropas Savienībā

2022 - 12 - 19
Autors: Sabīne Vuškāne

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma pastāvīgi tiek pārskatīta un uzlabota. Apskatīsim svarīgākās  jau ieviestās un plānotās reformas, kuras noteikti ietekmēs arī Latvijas uzņēmumus un prasīs ātru reaģēšanu un ieviešanu uzņēmumos.

Eiropas Savienības (ES) plāns attiecībā uz tirdzniecību ir nodrošināt vienotu, kopēju, brīvu ES tirgu. Vienotai PVN sistēmai ES ir būtiska loma – PVN sistēmas mērķis ir panākt, lai uzņēmumiem, veicot saimniecisko darbību ES, nav nekādu tirdzniecības šķēršļu un tā noris tāpat kā vienas valsts ietvaros. Attiecīgi ES centieni PVN sistēmas uzlabošanā vērsti uz maksimāli vienādu noteikumu piemērošanu visām dalībvalstīm un vienlīdzīgu ES tiesību aktu ieviešanu. Lai to nodrošinātu, tapušas vairākas reformas un rezultātā – jaunas direktīvas un regulas.

Lasīt plašāk.