Satversmes tiesa apmierina SIA Hiponia konstitucionālo sūdzību


2014 - 12 - 01

Satversmes tiesa 2014. gada 28. novembrī pasludināja spriedumu, ar kuru atzīts, ka Civilprocesa likuma 495. panta pirmā daļa, ciktāl tā liedz vispārējās jurisdikcijas tiesā apstrīdēt šķīrējtiesas kompetenci, neatbilst Satversmes 92. pantam. Satversmes tiesa vienlaikus atzinusi, ka Satversmes 92. pantam neatbilst arī no 2015. gada 1. janvāra spēkā esošā Šķīrējtiesu likuma 24. panta pirmā daļa, ciktāl tā liedz vispārējās jurisdikcijas tiesā apstrīdēt šķīrējtiesas kompetenci.

Spriedums novērš līdz šim pastāvējušo situāciju, kad pusei, kura apstrīd šķīrējtiesas līguma esamību vai spēkā esamību, bija liegtas tiesības uz šī jautājuma izvērtēšanu tiesā. Turpmāk šādos gadījumos puse nebūs spiesta samierināties ar šķīrējtiesas pašas secinājumu par strīda pakļautību izskatīšanai šķīrējtiesā, bet tā varēs lūgt tiesu veikt šī jautājuma patstāvīgu izvērtējumu.

Lieta tika ierosināta pēc SIA Hiponia (iepriekšējais nosaukums – SIA Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra) konstitucionālās sūdzības. COBALT sniedza lietā juridisko palīdzību SIA Hiponia un pārstāvēja SIA Hiponia Satversmes tiesā

Vadošie eksperti

Vadošais speciālists, zvērināts advokāts
Latvija
Partneris, zvērināts advokāts
Latvija