Starptautiska preču transportēšana

2022 - 11 - 02
Autors: Sabīne Vuškāne

Piemērot pareizi pievienotās vērtības nodokli starptautiskiem preču transportēšanas pakalpojumiem ir viens no lielākajiem nodokļu izaicinājumiem. Lai nekļūdītos, vispirms jāveic rūpīga darījuma analīze, jo nodokļa piemērošana ir atkarīga no vairākiem nosacījumiem. Mēģināsim tikt skaidrībā!

Pievienotās vērtības nodokli (PVN) starptautiskai preču transportēšanai piemēro, ņemot vērā vairākus nosacījumus: pirmkārt, vai pakalpojuma saņēmējs veic vai neveic saimniecisko darbību (ir reģistrējies kā PVN maksātājs vai nav); otrkārt, kur sniedz un izmanto preču transportēšanas pakalpojumu. Aplūkosim, kā šie noteikumi ietekmē PVN piemērošanu!

Pakalpojuma saņēmējs veic saimniecisko darbību

Pamata noteikums PVN piemērošanai pakalpojumiem, kas sniegti ar PVN apliekamām personām, ir iekļauts Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 19.panta 1.daļā, proti, ja pakalpojums tiek sniegts nodokļa maksātājam, pakalpojuma sniegšanas vieta ir pakalpojuma saņēmēja saimnieciskās darbības mītnes vieta, pastāvīgās iestādes atrašanās vieta, deklarētā dzīvesvieta vai pastāvīgās uzturēšanās vieta, kur arī tiek piemērots PVN.

Tā, piemēram, ja preču piegādes pakalpojuma saņēmējs ir saimnieciskās darbības veicējs, kas reģistrēts kā PVN maksātājs Latvijā, tad neatkarīgi no preču transportēšanas vietas Eiropas Savienībā (ES) preču transportēšanas pakalpojumam piemēro Latvijas PVN.

Lasīt plašāk.