Tiesa atceļ COBALT klienta naudas līdzekļu arestu un izbeidz procesu par noziedzīgi iegūtu mantu


2024 - 02 - 23

Stājies spēkā COBALT klientam labvēlīgs Rīgas apgabaltiesas nolēmums atcelt mantas arestu un izbeigt procesu par aizdomām par naudas līdzekļu vairāk nekā 888 000 EUR apmērā iespējamo noziedzīgo izcelsmi. Abu instanču tiesas atzīst, ka līdzekļu nelegāla izcelsme nav pierādīta un tādēļ  policijas lūgums par mantas konfiskāciju nav apmierināts.

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija piekrita COBALT, secinot, ka lietā esošo pierādījumu kopums nedod pamatu uzskatīt, ka arestētajai mantai varētu būt noziedzīga izcelsme. Ar 2024. gada 16. februāra Rīgas apgabaltiesas lēmumu atstāts spēkā Ekonomisko lietu tiesas 2023. gada 2. augusta lēmums, ar kuru tiesa izbeidza procesu par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju. Tiesas lēmums nav pārsūdzams.

Tiesas kolēģija norāda, ka neskaidras izcelsmes finanšu līdzekļi nenozīmē, ka to izcelsme automātiski uzskatāma par noziedzīgu. Neskaidras izcelsmes līdzekļi apliecina nenoskaidrotu apstākli un no tā nevar izdarīt nekādus secinājumus. Savukārt pazemināts pierādīšanas standarts šīs kategorijas lietās nenozīmē, ka pietiek tikai izvirzīt procesa virzītāja pieņēmumu par to, ka ir notikušas nenoskaidrotas aizdomīgas darbības un tāpēc manta ir noziedzīgi iegūta.

Tāpat tiesa nostiprināja prakses atziņu, ka čaulas veidojumu iesaistīšana komercdarbībā pati par sevi nenozīmē to dalību noziedzīgās darbībās vai rīcību ar noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem. Apstāklis, ka manta tiek nodota sabiedrībai, kas atbilst čaulas pazīmēm, nenozīmē, ka darījums tādēļ ir fiktīvs, ja tā ir daļa no ekonomiski pamatota darījuma.

Klientu pārstāvību visās tiesu instancēs nodrošināja COBALT vadošais partneris, zvērināts advokāts Lauris Liepa, kā arī vecākā speciāliste, zvērināta advokāta palīdze Gabriela Šantare kopā ar zvērinātu advokātu Krišjāni Krasovski.

Vadošie eksperti

Vadošais partneris, zvērināts advokāts
Latvija
Vecākā speciāliste, zvērināta advokāta palīdze
Latvija