Tiesa atceļ COBALT klientu līdzekļu arestu un policijas lēmumu par mantas konfiskāciju


2023 - 02 - 22

Pēc vairākus gadus ilgušās tiesvedības stājies spēkā COBALT klientiem labvēlīgs tiesas nolēmums atcelt mantas arestu un izbeigt kriminālprocesu par aizdomām par naudas līdzekļu vairāk nekā 500 000 EUR apmērā iespējamo noziedzīgo izcelsmi. Šī ir viena no retajām lietām, kurās abu instanču tiesas atzīst, ka līdzekļu nelegāla izcelsme nav pierādīta un atceļ policijas lēmumu par mantas konfiskāciju.

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija atzina par nepamatotu procesa virzītājas argumentu, ka mantas atzīšanai par noziedzīgi iegūtu pietiek vien ar hipotēzes izvirzīšanu, ka arestētie naudas līdzekļi ir tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā. Ar 2023. gada 15. februāra Rīgas apgabaltiesas lēmumu atstāts spēkā Rīgas rajona tiesas 2022. gada 7. janvāra lēmums, ar kuru tiesa izbeidza kriminālprocesu par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju. Tiesas lēmums nav pārsūdzams.

Tiesas kolēģija norādīja, ka sākotnējais apgalvojums par mantas noziedzīgo izcelsmi ir jāpierāda procesa virzītājam, un tikai pēc tam personām, kas apgalvo pretējo. Procesa virzītājam bija jāmeklē pierādījumi personu mantas noziedzīgās izcelsmes pierādīšanai, nevis jāpaļaujas vienīgi uz to, ka arestētās mantas īpašnieki iesniegs nepilnīgus dokumentus, lai pēc tam būtu pamats tos apšaubīt, atzīt par nepietiekamiem vai nepārliecinošiem naudas līdzekļu leģitimitātes konstatēšanai.

Tiesas kolēģija secināja, ka lietā nav ne tiešu, ne netiešu pierādījumu procesa virzītājas sūdzībā un prokurora protestā norādītajam pieņēmumam, ka mūsu klientu arestētās naudas izcelsme ir noziedzīga.

Tiesas atziņas šajā lietā kalpos par pamatu turpmākā attiecīgās kategorijas lietu izskatīšanā.

Klientu pārstāvību visās tiesu instancēs nodrošināja COBALT vadošais partneris, zvērināts advokāts Lauris Liepa, kā arī vecākā speciāliste, zvērināta advokāte Marija Berdova kopā ar zvērinātu advokātu Saulvedi Vārpiņu.

Vadošie eksperti

Vadošais partneris, zvērināts advokāts
Latvija