Turpmāk patiesie labuma guvēji būs jāatklāj arī Latvijā reģistrētajām ārvalsts subjektu filiālēm un pārstāvniecībām

2020 - 06 - 19
Autors: Gatis Flinters, Marija Berdova

Līdz 2021. gada 1. janvārim visām ārvalsts subjektu filiālēm un pārstāvniecībām, kas reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta vestajā nodokļu maksātāju reģistrā reģistrētajām pārstāvniecībām būs pienākums atklāt to patiesos labuma guvējus (“PLG”).

Ja iepriekšminētie subjekti norādītajā termiņā informāciju par PLG neatklās, Uzņēmumu reģistrs vai Valsts ieņēmumu dienests (attiecībā uz pastāvīgajām pārstāvniecībām) izslēgs filiāli vai pārstāvniecību no attiecīgā reģistra, un tā beigs pastāvēt.

Atgādinām, ka atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma normām, PLG ir fiziskā persona, kurai vai nu pieder attiecīgais subjekts vai kura kontrolē to, vai kuras interesēs tas tiek nodibināts, un kurai:

  • tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25% no juridiskās personas (kurai pieder filiāle vai pārstāvniecība) kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām, vai 
  • kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē.

Lai izpildītu iepriekšminētās prasības, filiālēm un pārstāvniecībām būs pienākums atklāt PLG identificējošo informāciju un to personu ķēdi, caur kurām filiālē vai pārstāvniecībā tiek īstenota kontrole. Turklāt filiālēm un pārstāvniecībām būs jāiesniedz dokumentārais pamatojums par tajā īstenoto kontroli un PLG identificējošās informācijas atbilstību.

Ziņošanas pienākums tiek piemērots arī gadījumos, kad filiāle vai pārstāvniecība secina, ka nav nevienas fiziskās personas, kuru var uzskatīt par PLG, vai arī attiecīgajam subjektam nav pienākuma atklāt to PLG.

Informējam, ka iepriekšminēto prasību izpilde prasa zināmu sagatavošanos, līdz ar to mēs rekomendētu nekavēties ar PLG atklāšanu. Ja Jums ir kādi jautājumi saistībā ar filiāļu un pārstāvniecību pienākumu atklāt PLG, aicinām sazināties ar biroja partneri, zvērinātu advokātu Gati Flinteru vai zvērinātu advokāti Mariju Berdovu.