Vai un kādos gadījumos darba devējs var atcelt iepriekš plānotu un saskaņotu atvaļinājumu?

2024 - 04 - 11
Autors: Ivo Maskalāns

Darba likuma (DL) 150.panta 1.daļā paredzēts, ka atvaļinājums tiek piešķirts saskaņā ar vienošanos starp darbinieku un darba devēju vai atbilstoši atvaļinājumu grafikam. Tātad atvaļinājuma noteikšanai ir iespējami divi veidi – vienošanās vai grafiks.

Publikācija: itiesibas.lv

Lasīt plašāk.