Vai jādeklarē virtuālās valūtas iegādes darījums?

2023 - 04 - 12
Autors: Jurijs Georgs Rusakovs

Aizvien vairāk uzņēmumu izvēlas iegādāties virtuālo valūtu – bitkoinus. Bet vai tie ir jādeklarē? Un ja ir – kad tas jādara?

Kapitāla pieaugums

Iegādātās akcijas un virtuālā valūta jādeklarē tikai gadījumos, kad tā tiek pārdota. Šādi ienākumi tiek saukti par kapitāla pieaugumu, ko nosaka kā kapitāla aktīva atsavināšanas cenas un iegādes vērtības starpību. Par virtuālās valūtas pārdošanas/iegādes cenu uzskata naudas vai naturālā izteiksmē saņemto samaksu.

Nosakot kapitāla aktīva iegādes vērtību, iekļauj arī izdevumus par kapitāla aktīva iegādi un turēšanu, kā arī citus likumā noteiktos ar kapitāla aktīva iegūšanu saistītos izdevumus. Par ienākuma gūšanas dienu uzskatāma diena, kad fiziska persona – nodokļa maksātājs – saņem naudu.

Ienākumam no kapitāla pieauguma piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmi 20% apmērā. Ienākumu no akciju un virtuālās valūtas pārdošanas deklarē kā kapitāla pieaugumu, iesniedzot deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma. Pārskata perioda deklarācijas forma par ienākumu no kapitāla pieauguma un informācija par tās aizpildīšanu atrodama Ministru kabineta noteikumos Nr.662 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”.

Kapitāla pieaugumu no virtuālās valūtas un akcijām nosaka, no tās atsavināšanas cenas atņemot sākotnējo iegādes vērtību. Ja nav iespējams noteikt sākotnējo iegādes vērtību, par tās iegādes vērtību uzskata nulli atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta (VID) metodiskajā materiālā “Vadlīnijas par nodokļu un grāmatvedības normatīvā regulējuma piemērošanu darījumiem ar virtuālo valūtu, virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzējiem un sākotnējam virtuālo valūtu piedāvājumam” noteiktajam. Ja ir zaudējumi, tie netiek aplikti ar IIN. Zaudējumus var izmantot, lai atgūtu pārmaksāto nodokli.

Lasīt plašāk.

Publikācija: ifinanses.lv