Vai jākļūst par PVN maksātāju, piedāvājot pakalpojumus platformā?

2024 - 01 - 19
Autors: Sabīne Vuškāne

Saimnieciskās darbības veicējs sniedz viesu uzņemšanas un izmitināšanas pakalpojumus savā brīvdienu mājā, ko iespējams rezervēt arī Booking.com. Sabīne Vuškāne izskaidro, vai, piedāvājot pakalpojumus platformā, jāreģistrējas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistrā.

Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 3.panta 1.daļā noteikts, ka nodokļa maksātājs ir persona, kura patstāvīgi jebkurā vietā veic jebkuru saimniecisko darbību neatkarīgi no šīs darbības mērķa vai rezultāta. Saskaņā ar PVN likuma 4.panta 1.daļā noteikto saimnieciskā darbība ir jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību (tai skaitā jebkuru ražotāju, tirgotāju vai pakalpojumu sniedzēju darbība, lauksaimnieciska darbība). Attiecīgi viesu uzņemšana un izmitināšana brīvdienu mājā par atlīdzību ir saimnieciskā darbība un pakalpojuma sniedzējs ir nodokļu maksātājs. Respektīvi, pat ja PVN reģistrācijas numurs vēl nav iegūts, pakalpojuma sniedzējs uzskatāms par nodokļa maksātāju saskaņā ar PVN likumu.

PVN likuma 55.panta 1.daļa nosaka, ka nodokļa maksātājs reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) PVN maksātāju reģistrā pirms tas:

  • veic ar nodokli apliekamos darījumus;
  • saņem tādus pakalpojumus iekšzemē, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šā likuma 19.panta 1.daļu;
  • sniedz tādus pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta ir cita dalībvalsts un attiecībā uz kuriem par nodokļa samaksu ir atbildīgs pakalpojumu saņēmējs.

Ņemot vērā to, ka pakalpojuma sniegšanas vieta nosakāma atbilstoši PVN likuma 19.panta 1.daļai, ja tas sniegts nodokļa maksātājam, šāda pakalpojuma saņēmējam pirms tā saņemšanas jāreģistrējas PVN maksātāju reģistrā. Tas nozīmē, ka nodokļu maksātāja sniegtajiem pakalpojumiem turpmāk būs piemērojams PVN iekšzemē, proti, sniedzot viesu uzņemšanas un izmitināšanas pakalpojumu patērētājam šis pakalpojums kļūsdārgāks. Izmitināšanas pakalpojumiem tūristu mītnēs piemērojama PVN 12% likme.

Turklāt jāatceras, ka šāda kārtība piemērojama arī, ja Booking.com, kas ir reģistrējies OSS (one stop shop) režīmam savā valstī, bet ne parastajā kārtībā (t.i. tam nav Latvijas PVN numura), aprēķina Latvijas PVN, iekļaujot to savā rēķinā OSS režīma ietvaros.

Attiecīgi PVN maksātājs, saņemot pakalpojumu no citas dalībvalsts uzņēmuma, aprēķina PVN par saņemto pakalpojumu atbilstoši PVN likuma 84.panta 5.daļai un uzrāda to PVN deklarācijā:

  • aprēķinātais PVN – 55.ailē “Ar PVN standartlikmi apliekamām precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no ES dalībvalstīm”;
  • atskaitāmais priekšnodoklis – 64.ailē “Aprēķinātā PVN summa par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm”.

Darījums jāatšifrē PVN deklarācijas pielikuma PVN1 “Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu” 2.daļā “Nodokļa summas par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no ES dalībvalstīm”.

Iespējamās sankcijas par saņemtā pakalpojuma nedeklarēšanu un reversā PVN nedeklarēšanu ir soda nauda 10% apmērā no neaprēķinātā PVN (PVN likuma 146.panta 4.daļa).

Publikācija: ifinanses.lv