Vai jāreģistrējas par PVN maksātāju valstī, kurā tiek iegādāta prece?

2023 - 05 - 11
Autors: Sabīne Vuškāne

Sabiedrība “A” pārdod preci sabiedrībai “B”. Abas sabiedrības ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājas Latvijā. Sabiedrība “A” pārdod gan preci, kas ir ražota Vācijā un atrodas ražotāja noliktajā, gan arī preci, kas atrodas Vācijā, bet ir ievesta no Čīles, un nav atmuitota. Sabiedrība “B” vēlas iegādāties preci, neievedot to Latvijā, bet uzreiz pārdodot to pircējam no trešajām valstīm, kas arī kārtos visas muitas procedūras. Kā jāpiemēro PVN starp Latvijas PVN maksātājiem abos variantos – ar neatmuitotu preci no Čīles un ar Vācijas preci?

Ņemot vērā, ka prece pārdošanas un pirkšanas brīdī neatrodas Latvijā, Latvijas Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) normas šādai piegādei nebūtu piemērojamas – tomēr ar nosacījumu, ka PVN deklarēšanas un maksāšanas pienākumi tiek izpildīti tajā valstī, kur šīs preces atrodas. Attiecīgi šajā darījumā nepieciešams noskaidrot PVN sekas Vācijā – vai iegādājoties un pārdodot neatmuitotu preci muitas noliktavā Vācijā vai iegādājoties un pārdodot Eiropas Savienības (ES) preci ražotāja noliktavā Vācijā un veicot preču eksportu uz trešo valsti no Vācijas nepieciešams:

  • reģistrēties par PVN maksātāju Vācijā;
  • piemērot Vācijas PVN šādai preču piegādei vai piemērot 0% likmi, noskaidrojot, kādi nosacījumi tam jāizpilda;
  • iespējas atgūt Vācijas PVN, ja tāds ir ticis piemērots.

Lasīt plašāk.

Publikācija: itiesibas.lv