Vai laba ideja pieder visiem? Jauniešu vēlēšanas Siguldā

2024 - 06 - 10
Autors: Līga Fjodorova

8. jūnijā paralēli Eiropas Parlamenta vēlēšanām Siguldā notika vēlēšanas bērniem un jauniešiem. Līdzīga koncepcija 2022. gadā tika realizēta Cēsīs, un pēc veiksmīgas pasākuma norises ieceres autores, jaunās dizaineres Ulla Ozollapa un Beatrise Lasmane turpināja attīstīt pakalpojuma ideju, piedāvājot vairākām pašvaldībām, tostarp Siguldai, īstenot sadarbību 2025. gada pašvaldību vēlēšanu laikā. Jaunās dizaineres Siguldā saņēma atteikumu, tomēr līdzīgā formātā iecere tomēr tikusi īstenota. Skaidrojam, vai ir pamats uzskatīt, ka pārkāptas autoru tiesības.

Zverinātas advokātes komentārs

Lai noskaidrotu, kā strīdīgo situāciju aplūkot no likumiskā viedokļa, vērsāmies pie Līgas Fjodorovas, kura ir viena no vadošajām intelektuālā īpašuma jomas ekspertēm Latvijā. Līga uzsver, ka, lai izvērtētu, vai ir noticis autortiesību pārkāpums, būtu nepieciešams veikt padziļinātu analīzi, un bez tās par šādiem gadījumiem sniegt viennozīmīgu atbildi ir sarežģīti.

“Kaut arī autortiesības neaizsargā idejas, tās aizsargā radošu darbību izpausmi, kas fiksēta un konkretizēta noteiktā formā. Līdz ar to ir nošķirams tas, vai pasākums aprobežojas ar ideju vai konkrētu ar autortiesībām aizsargātu elementu fiksāciju, kas veido pasākuma kopējo konceptu. Jāņem vērā, ka autortiesības neaizsargā tādus elementus kā pasākuma ilgumu, dalībniekus un to vecumu, norises vietu, bet aizsargā pasākumā izmantotus vizuālos, tekstuālos, muzikālos un cita veida elementus. Lai konstatētu autortiesību pārkāpumu, būtu jāveic visaptveroša šo elementu analīze.

Bez autortiesību iespējama pārkāpuma varētu vērtēt arī to, vai, atdarinot pasākuma pazīmes, nav pārkāpti negodīgas konkurences noteikumi. Latvijas tiesu praksē ir bijusi lieta par raidījuma formāta atdarinājumu, kurā tiesa pārkāpumu nesaskatīja. Tiesa, atzina, ka: 1) jānovērtē, vai iespējamā atdarinājuma radītājam tā formāta radīšanas brīdī bija zināms par oriģinālo formātu; 2) jākonstatē, ka abi formāti pilnībā vai vismaz daļēji sakrīt vai vismaz ir tik līdzīgi, ka vidusmēra televīzijas skatītāji, pamatojoties uz kopiespaidu, vēlāk radītajā formātā kā dominējošo atpazīst agrāk radīto formātu. Līdzīgus principus varētu piemērot arī strīdīgajā gadījumā,” komentē Līga.

Lasīt plašāk fold.lv.