Vai slimības laikā drīkst saņemt samaksu par virsstundām?

2023 - 04 - 27
Autors: Toms Šulmanis

Darbiniekam darba līgumā ir noteikts normālais darba laiks ar summētā darba laika uzskaiti (ar pārskata periodu viens mēnesis). Darba līgumā puses vienojas, ka darba devējs ir tiesīgs piemērot virsstundas, ņemot vērā, ka ir nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu darba gaitu un darbiniekam ir vēlme saņemt lielāku algu. Darbinieks strādā pēc saskaņota nedēļas grafika. Vai darbiniekam ir tiesības saņemt samaksu par virsstundām slimības laikā, ja darba grafikā tās ir noteiktas?

Pēc būtības slimības laikā nav iespējams strādāt virsstundas. Neatkarīgi no tā, vai darba grafikā virsstundas ir paredzētas vai nav, slimības pabalsts tiek aprēķināts saskaņā ar likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 36.pantu, t.i., no darbinieka vidējās izpeļņas. Vidējā izpeļņā jau būtu ietvertas iepriekš samaksātās summas par virsstundām pēdējo sešu kalendāro mēnešu periodā. Tātad faktiski darbinieks šādā situācijā saņemtu arī samaksu par virsstundām.

Papildus jānorāda, ka šāda iepriekšēja beztermiņa vienošanās par darbinieka piekrišanu strādāt virsstundas ir pretrunā ar Darba likumu un nav spēkā. Piekrišana virsstundu darbam būtu jādod katrā konkrētā gadījumā vai par īsāku laika periodu, piemēram, darbiniekam apstiprinot darba grafiku, kur ir paredzētas virsstundas.

Publikācija: itiesibas.lv