Valdes loceklis pensijā – vai jāveic nodokļu nomaksa?

2024 - 06 - 06
Autors: Roberts Gusts

Valdes loceklis, kas ir pensijas vecumā, vēlas doties pensijā, saglabājot valdes locekļa amatu bez atlīdzības. Vai valdes loceklim jāveic nodokļu nomaksa? Vai ir kādi atvieglojumi valdes loceklim – pensionāram?

Vispārīgi, ja valdes loceklim nav noteikta atlīdzība, tad tas nav darba ņēmējs. Par šādu personu nav jāsniedz ziņas kā par darba ņēmēju, un tā nav arī jānorāda darba devēja ziņojumā. Tomēr ir gadījumi, kad arī valdes loceklis, kurš nesaņem atlīdzību, ir pakļauts nodokļu nomaksas pienākumam.

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8.panta 2.9 un 2.10daļa paredz kumulatīvus priekšnoteikumus, kuru iestāšanās gadījumā pieņem, ka valdes loceklis attiecīgajā mēnesī ir saņēmis atlīdzību minimālās mēnešalgas apmērā (2024.gadā – 700 eiro):

  • attiecīgajā mēnesī kapitālsabiedrībā nav bijis neviena darbinieka vai valdes locekļa, kas saņem atlīdzību vismaz minimālās mēnešalgas – 700 eiro – apmērā;
  • kapitālsabiedrības mēneša apgrozījums pārsniedz piecas minimālās mēnešalgas (3500 eiro);
  • kapitālsabiedrība nav reģistrēta Uzņēmumu reģistrā attiecīgajā kalendāra gadā.

Izpildoties visiem priekšnoteikumiem, persona ir uzskatāma arī par obligāto iemaksu objektu likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14.panta 12.1 un 12.3daļu izpratnē. Par valdes locekli, ar kuru nav nodibinātas darba tiesiskās attiecības, bet par kuru veic iepriekš minēto iemaksu un nodokļu samaksu, uzņēmējdarbības riska valsts nodeva nav jāmaksā. Turklāt darba ņēmējam, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, ir mazāka valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme.

Publikācija: ifinanses.lv