Jūrniecība un transports

Transports un transporta infrastruktūra ir sarežģītas nozares, jo tās regulē nacionālās un starptautiskās, publiskās un privātās tiesības, kā arī tās ir pakļautas vides aizsardzības prasībām, tirdzniecības sankcijām un sarežģītiem drošības aspektiem. Joma ietver daudzus un dažādus spēlētājus, piemēram, dzelzceļa operatorus un dzelzceļa infrastruktūras uzņēmumus, lidostu operatorus, aviokompānijas un to finansētājus, loģistikas uzņēmumus, kopbraukšanas pakalpojumu sniedzējus. Šādi normatīvajos aktos noteikti ierobežojumi, daudzveidīgs tirgus dalībnieku sastāvs un augošs pieprasījums pēc kompleksiem risinājumiem padara transporta tiesības par vienu no juridiskās prakses jomām, kur nepieciešamas visplašākās zināšanas un kompetences.

Mūsu transporta un transporta infrastruktūras prakses grupa uzkrājusi ievērojamu pieredzi transporta nozarē, sniedzot plaša spektra juridisko palīdzību pārvadātājiem, kravu ekspeditoriem un uzņēmumiem, kas iesaistīti preču pārvadāšanā pa ceļu, jūru, gaisu un dzelzceļu, preču glabāšanā, muitas procedūrās un pasažieru pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanā. Pēdējā laikā mūsu kompetence augusi sarežģītos tiesiskos jautājumos, kas saistīti ar nozares digitalizāciju un jaunu uzņēmējdarbības modeļu un tehnoloģiju, piemēram, kopbraukšanas pakalpojumu un bezpilota automašīnu ieviešanu.

Mēs arī sniedzam juridiskos pakalpojumus jautājumos, kas saistīti ar transporta infrastruktūru: lidostām, ostām, dzelzceļiem un automaģistrālēm, tostarp PPP projektiem. Mēs konsultējam jautājumos par gaisa kuģu, dzelzceļa lokomotīvju un vagonu, kuģu un transportlīdzekļu pārdošanu un iegādi, nomu, ieķīlāšanu un reģistrāciju.

Jūrniecības nozarē mēs sniedzam pakalpojumus plašam klientu lokam – no ostu operatoriem, kuģu īpašniekiem un fraktētājiem līdz finansētājiem un apdrošinātājiem, tai skaitā konsultējam par ostu darbību, kuģu pārdošanu un iegādi, fraktēšanas darījumiem, finansēšanu, kā arī regulatorām prasībām, piemēram, sniedzam konsultācijas vides jautājumos par jauniem emisiju noteikumiem.