Transpordiõigus ja merendus

Transpordi- ja transpordiinfrastruktuuri valdkonnad on keerukad, neid reguleerivad siseriiklik ja rahvusvaheline, avalik ja eraõigus, keskkonnanõuded ja kaubandussanktsioonid ning arvesse tuleb võtta tõsiseid turvalisuse küsimusi. See hõlmab ka paljusid eri laadi osalejaid, nagu raudtee-ettevõtjad ja raudteeinfrastruktuuri ettevõtted, lennujaamade käitajad, lennuettevõtjad ja õhusõidukite finantseerijad, logistika- ja sõidujagamisettevõtted. Regulatiivsed piirangud, mitmekesine turg ja kasvav nõudlus integreeritud lahenduste järele teevad transpordiõiguse üheks kõige nõudlikumaks õiguspraktika valdkonnaks.

Meie transpordi- ja transpordiinfrastruktuuri töögrupil on suured kogemused igakülgse õigusnõu pakkumisel transpordisektori vedajatele, ekspedeerijatele ja ettevõtetele, kes on seotud kaupade transpordiga maanteel, meritsi, õhus ja raudteel, samuti kaupade ladustamise, tolliprotseduuride ja reisijateveoteenustega. Viimasel ajal oleme laiendanud oma tegevusvaldkonda neile keerukatele juriidilistele probleemidele, mis tulenevad digitaliseerimisest ning uute ärimudelite ja tehnoloogiate rakendamisest, näiteks sõidujagamine ja autonoomne sõidukijuhtimine.

Pakume ka õigusteenuseid, mis on seotud transpordiinfrastruktuuriga, näiteks lennujaamad, sadamad, raudteed ja maanteed, sealhulgas avaliku ja erasektori partnerluse projektid. Nõustame õhusõidukite, raudteevedurite ja vagunite, laevade ja sõidukite müügi ja ostu, rendi, pantimise ja registreerimise küsimustes.

Merendussektoris nõustame kliente alates sadamaoperaatoritest, laevaomanikest ja prahtijatest kuni finantseerijate ja kindlustusandjateni, käsitledes sadamate käitamist, laevade ostu-müüki, prahtimistehinguid ja finantseerimist, aga ka regulatiivseid aspekte, näiteks keskkonnaküsimused ja uued heitkoguste eeskirjad.