Riska kapitāls

COBALT ir viens no vadošajiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem riska kapitāla fondiem, fondu vadības uzņēmumiem un citiem riska kapitāla investoriem. Tā kā Baltijas valstīs, Eiropā un arī citviet jaunuzņēmumu un tādu valsts iniciatīvu, kas vērstas uz fondu dibināšanu, nozīme turpina pieaugt, riska kapitāls joprojām ir būtisks finansējuma avots jaundibinātiem uzņēmumiem to agrīnās attīstības posmā.

Mūsu komanda sniedz pilna spektra juridiskos pakalpojumus visu veidu riska kapitāla darījumos ikvienā to posmā. Mums ir plaša pieredze fondu (gan regulēto, gan neregulēto) un uzņēmumu dibināšanā, kā arī investīciju strukturēšanā. Mūsu juristu komanda sniedz konsultācijas saistībā ar riska kapitālu un veic sabiedrību padziļināto juridisko izpēti korporatīvajā pārvaldībā, darba, nodokļu un intelektuālā īpašuma tiesību jomās, sagatavo visus nepieciešamos investīciju, akcionāru un tehnoloģiju līgumus, kā arī sniedz palīdzību uzņēmumu pārdošanas procesos. Katra klienta vajadzībām mēs nodrošinām specializētu un pielāgotu komandu, kas labi pārzina klienta projektus, vēlamos darījumu nosacījumus un investīciju modeļus, kas mums ļauj nodrošināt pastāvīgu un efektīvu sadarbību. Mēs esam palīdzējuši noslēgt vairāk riska kapitāla darījumu nekā jebkurš cits advokātu birojs Baltijas reģionā, un tieši tāpēc mūsu rīcībā ir visjaunākās zināšanas par darījumiem un tirgu, kuras mēs pastāvīgi turpinām pilnveidot.

Mēs aktīvi palīdzam attīstīt un pilnveidot riska kapitāla vidi. COBALT Igaunijas, Latvijas un Lietuvas biroji ir ilggadēji un aktīvi Baltijas Privātā un riska kapitāla asociāciju biedri. Mēs piedalāmies svarīgākajos nozares notikumos, kā arī iesaistāmies likumdošanas iniciatīvu izstrādē un nozares tiesiskajā regulējumā. Cieši sadarbojoties ar riska kapitāla investoriem un komersantiem, esam izveidojuši nozīmīgu biznesa attiecību un sadarbības tīklu, kurā darbojas riska kapitāla investori, uzņēmumu vadītāji un uzņēmēji.

Klienti slavē mūsu ātrumu, zināšanas un uz uzņēmējdarbību vērsto pieeju. Mūsu komandā strādā visaugstākā līmeņa profesionāļi ar plašu pieredzi un vispusīgām zināšanām, kuri padziļināti specializējas arī šaurās tiesību nozarēs, turklāt viņi spēj izprast klienta vajadzības un vidi, kurā attiecīgais klients darbojas. Tas ļauj mums palīdzēt klientiem un virzīt projektus visos klienta uzņēmuma attīstības posmos, sākot no tā dibināšanas līdz pat finansējuma piesaistei ar akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) palīdzību, kā arī tālākā darbībā.

 

Atzinības
The Legal 500 2022, Banku un finanšu tiesības, Latvijas birojs
"COBALT darbojas ļoti elastīgi. Izteikti uz klientu un servisu orientēti."
Chambers Europe 2022, Banku un finanšu tiesības, Latvijas birojs
Avoti COBALT komandu raksturo kā ļoti progresīvu, ar attīstītu biznesa domāšanu.
The Legal 500 2022, Banku un finanšu tiesības, Latvijas birojs
"COBALT vienmēr norāda klientam uz kritiskajiem punktiem līgumā, kuriem jāpievērš uzmanība, un piedāvā risinājumus, kas ir gan izdevīgi klientam, gan pieņemami bankām un finanšu iestādēm."
The Legal 500 2021, Banku un finanšu tiesības, Latvijas birojs
“Atsaucīga komanda, kas aktīvi iesaistās uzticēto uzdevumu risināšanā un labi pārzina tirgu.”
Chambers Europe 2020, Banku un finanšu tiesības, Latvijas birojs
"Klienti novērtē komandas kvalifikāciju, raksturojot juristus kā zinošus un aizrautīgus, kā arī uzsverot to gatavību vienmēr palīdzēt iespējami vislabākajā veidā”.
Chambers Europe 2019, Banku un finanšu tiesības, Latvijas birojs
Komanda tiek izcelta par tās konsultāciju kvalitāti un uz klientiem orientēto pieeju. "Labs komandas darbs un labas zināšanas visa veida tiesiskajā regulējumā".
IFLR1000 2016, Finanses un korporatīvās tiesības, Latvijas birojs
"Kā jau sagaidāms no viena no vadošajiem birojiem Baltijā, tas gada laikā ir strādājis pie virknes nozīmīgu darījumu un turpina iespaidīgu sniegumu."