Riskikapital

Startup Estonia poolt läbi viidud idufirmade tulemusi hõlmavast uuringust ilmnes, et 2017. aasta esimesel poolaastal kasvas investeeringute arv iduettevõtetesse 21 tehingult 35 tehingule. Ka on tehtud mitmeid riiklikke algatusi fondide rajamiseks nii Balti riikides, Euroopas kui ka mujal, sest alustamisjärgus ettevõtete jaoks on just riskikapital endiselt oluliseks rahastusallikaks.

Oleme üheks peamiseks õigusnõustajaks riskikapitalifondidele, korporatiivsetele riskikapitaliüksustele ja teistele investoritele. Oleme aidanud sõlmida rohkem riskikapitalitehinguid kui ükski teine advokaadibüroo Baltikumis, seetõttu saame oma klientidele pakkuda kõige ajakohasemat infot turul toimuva kohta.

Oleme pühendunud mitmekülgsele õigusnõustamisele riskikapitalitehingute kõigis tehinguetappides. Tunneme uhkust oma laialdaste kogemuste üle fondide (nii litsentseeritud kui reguleerimata) ja äriühingute asutamisel, investeeringute struktureerimisel, riskikapitaliga seotud spetsiifilisel nõustamisel ja õiguslike auditite läbiviimisel näiteks äriõiguse, tööõiguse, maksuõiguse ja intellektuaalomandi õiguse valdkondades.

Koostame investeerimislepingust, osanike vahelisest lepingust ja tehnoloogia lepingust koosnevaid tervikpakette ning anname nõu investeeringust väljumisel. Meie vajaduspõhiselt kokku pandud meeskonnad viivad end põhjalikult kurssi iga kliendi portfelliga ning eelistatud tehingutingimustega tagamaks kliendiga efektiivne ning ladus koostöö.

Lisaks igapäevasele õigusnõustamisele panustame ka riskikapitali ökosüsteemi arendamisse. Meie bürood on kauaaegsed Baltimaade era- ja riskikapitali assotsiatsioonide liikmed. Oleme esindatud olulisematel kogukonna üritustel ning panustame sektori õigusraamistiku väljatöötamisse. Eeltoodu on meil võimaldanud välja arendada ärisuhete võrgustiku, millest on kasu ka meie klientidel ja koostööpartneritel.

Kliendid hindavad meie kiirust ja ettevõtjakeskset lähenemist. Meie meeskond koosneb oma ala professionaalidest, kellel on põhjalik arusaam alustavate ettevõtete ökosüsteemist, võimaldades pakkuda kliendile igakülgset tuge terve investeeringu vältel.

 

Tunnustus
Chambers Europe 2023, pangandus- ja finantsõigus, Eesti büroo
„Advokaadid on kättesaadavad, paindlikud ja alati ülesandele keskendunud. Nad tunnevad Eesti ja Baltimaade turgu väga hästi.“
Chambers Europe 2023, pangandus- ja finantsõigus, Eesti büroo
„Meeskond leiab eksperdi, kes haarab ohjad enda kätte ja paneb asjad liikuma. Oskuste taha asi ei jää.“
Chambers Europe 2023, pangandus- ja finantsõigus, Eesti büroo
„Advokaadid on kohaliku turuga peensusteni kursis ja suudavad tänu sellele lahendada väga eripalgelisi küsimusi erinevates valdkondades. Nende omavaheline koostöö on suurepärane.“
Chambers and Partners 2021, pangandus- ja finantsõigus, Eesti büroo
„Nad selgitavad asju hästi ning aitavad meil aru saada keerukatest juriidilistest küsimustest; meie huvid on nende juures hästi kaitstud,“ lisab veel üks rahulolev klient.
Chambers and Partners 2021, pangandus- ja finantsõigus, Eesti büroo
Kliendid kirjeldavad meeskonda kui „erakordselt muljetavaldavat, väga hea äritajuga ja suurepärase reageerimisvõimega“ ning kiidavad meeskonna „väga häid suhtlemis- ja projektijuhtimisoskusi“.
Chambers Europe, 2019
"Silmapaistev büroo, kelle kasuks räägib kadestusväärne tehtud tööde portfoolio ning kes pakub hästi lõimitud Baltikumi-ülest teenust. Muljetavaldavasse kliendiportfelli kuuluvad ka rahvusvahelised ja kohalikud investeerimisfondid, pangad ja kindlustusettevõtjad."
Chambers Europe 2018, pangandus- ja finantsõigus, Eesti büroo
„Nad on ülimalt pühendunud ja teavad, mida teevad. Nad selgitasid kõike väga hästi ja dokumentide koostamine sujus suurepäraselt.“
Chambers Europe 2018, pangandus- ja finantsõigus, Eesti büroo
„Nende advokaadid rakendavad just õiget käsitlust. Kui midagi vajate, on nad kättesaadavad ja peavad kinni ka lühikestest tähtaegadest.“
Chambers Europe 2018, pangandus- ja finantsõigus, Eesti büroo
„Meile avaldas muljet nende täpsus, hoolikus ja võime nobedalt töötada.“