Maksimas Saveljevas yra Įmonių teisės ir reguliacinių klausimų praktikos grupės vadovas, advokatas. Jis specializuojasi įmonių susijungimų ir įsigijimų, farmacijos ir maisto teisės srityse. Per 17 darbo farmacijos teisės srityje metų M. Saveljevas teikė konsultacijas didelei grupei etinių farmacijos kompanijų ir didmenine vaistų prekyba užsiimančioms bendrovėms. Advokatas konsultavo daugiau kaip 50 sandorių ir daugelyje jų vadovavo teisiniams patikrinimams. Per visą savo profesinę karjerą Maksimas Saveljevas konsultavo tokias vietines ir tarptautines bendroves kaip „Teletekno Oy“, „Marzotto S.p.A.“, „ORACLE“, „Bristol Myers Squibb International“, SCA grupė, Lietuvos Valstybės turto fondą, ORGA, GAZPROM („Lietuvos dujų“ privatizavime) ir kitus klientus.

Kita Maksimo specializacijos sričių – darbo teisė, migracijos problematika. Jis yra įvairių tarptautinių darbo teisės ir asmens duomenų teisinės apsaugos leidinių bendraautoris bei įvairių straipsnių aktualiomis darbo teisės temomis autorius. M. Saveljevas konsultuoja įvairiais darbo teisės klausimais, padeda darbdaviams optimizuoti darbo jėgos kaštus ir teisinėmis priemonėmis, didinti darbo jėgos naudojimo efektyvumą, palaikant darnią socialinę partnerystę, rengia individualias ir kolektyvines darbo sutartis, vidaus tvarkas dėl kintamos darbo užmokesčio dalies apskaičiavimo ir mokėjimo.

M. Saveljevas turi Vilniaus universiteto teisės magistro laipsnį.

„Jis yra geras teisininkas.“
IFLR1000 2017