Visi darījumi

COBALT konsultēja BTA Insurance Company darba tiesību jautājumos

2013-11-11

COBALT konsultēja BTA Insurance Company darba līgumu un vadības līgumu sagatavošanā un apspriešanā ar sabiedrības vadību, tai skaitā valdes locekļiem un padomes locekļiem.