Latvijas vides organizācijas panāk vēsturisku uzvaru Satversmes tiesā


2024 - 04 - 09

COBALT veiksmīgi palīdzējis vairākām Latvijas vides organizācijām gūt vēsturisku panākumu Satversmes tiesā, apstrīdot tiesību normu par mazāka caurmēra koku ciršanu Latvijas mežos. Šī ir pirmā reize, kad jautājums par mežu apsaimniekošanu un tās ilgtspējību Latvijā tika vērtēts Satversmes tiesā.

2024. gada 8. aprīlī Satversmes tiesa pasludināja spriedumu lietā Nr. 2023-01-03, atzīstot normu, ar kuru samazināts galvenās cirtes caurmērs, par neatbilstošu Satversmes 115. pantam, kurš aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē. Satversmes tiesa uzsvēra, ka tiesiskajam regulējumam, kuram var būt būtiska ietekme uz vidi, ir jābūt vispusīgi izvērtētam, līdzsvarojot sabiedrības labklājības, vides un ekonomikas intereses.

Satversmes tiesa norādīja, ka valsts ir tiesīga pieņemt tādus lēmumus, kuriem var būt ietekme uz vidi, taču tiem ir jābūt saskaņā ar Satversmē ietverto ilgtspējības principu. Tāpat būtiska nozīme ir Satversmes 115. pantā ietvertajam piesardzības principam, kurš prasa, lai pirms plānotās darbības tiktu apzinātas un izvērtētas visas iespējamās negatīvās sekas. Tas konkrētajā gadījumā netika darīts.

“Šī ir vēsturiska prāva vides tiesībās, kura kalpos par pagrieziena punktu ceļā uz ilgtspējīgas politikas attīstību Latvijā. Mēs esam ļoti gandarīti par Satversmes tiesas labvēlīgo lēmumu Latvijas dabai, kā arī par padziļinātajām un vērtīgajām diskusijām par ilgtspēju, dabas daudzveidību un mežsaimniecības lomu, kuras notika lietas izskatīšanas laikā. Tajā pašā laikā tiesas procesā un nolēmumā tika akcentētas daudzas fundamentālas problēmas vides aizsardzībā Latvijā, kuras ilgstoši nav risinātas un kuras būs jārisina,” saka Baiba Vitajevska-Balvilka, Latvijas Dabas fonda pārstāve.

Pieteikumu Satversmes tiesā iesniedza Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība un Pasaules Dabas Fonds. Pieteikuma iesniegšanu atbalstīja biedrība “Zaļā Brīvība” un Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija.

Lietas ietvaros pārstāvību Satversmes tiesā nodrošināja COBALT vecākais speciālists, zvērināts advokāts Dr. Toms Krūmiņš.

Vadošie eksperti

Vecākais speciālists, zvērināts advokāts
Latvija