Lihtsaim ja soodsaim viis saada ülevaade enda intellektuaalomandi olukorrast

2024 - 03 - 15

Advokaadibüroo COBALT patendivolinikud Liina Jents ja Anna Kosar pakuvad ettevõtetele fikseeritud tasu eest patendivoliniku teenust, mille kuludest Euroopa Komisjoni ja EUIPO ühisrahastu VKE-de fond hüvitab ettevõttele 90%.

Mis on IP Scan teenus? See teenus aitab saada selgust, milline intellektuaalne omand ettevõttel üldse on ja kuidas tuleks seda kaitsta. Kuidas vältida intellektuaalomandiga seonduvaid konflikte konkurentide ja koostööpartneritega ning mil moel panna intellektuaalomand sinu äri kasvu toetama? See teenus ei hõlma õiguskaitsetaotluste esitamist ega intellektuaalomandi strateegia dokumendi koostamist, kuid annab teile sellegipoolest palju informatsiooni intellektuaalomandi olukorra kohta teie ettevõttes ja häid soovitusi edasisteks tegevusteks.

Mis on IP Scan Enforcement teenus? See teenus pakub nõu intellektuaalomandi õiguste võimaliku rikkumisega seotud küsimustes. Kui te arvate, et teie intellektuaalomandi õigusi on rikutud või hoopis kardate, et rikute ise kellegi õigusi? Andke meile sellest teada ja me aitame tuua olukorda selgust. Selle teenuse raames me ei koosta hoiatuskirju, pöördumisi ega alusta menetlusi ega võta jälgimisele õiguste võimalikku rikkumist, aga hinnangu sellele, kas teie õigusi on rikutud või mitte, saate kindlasti.

Mis need teenused maksavad? Nagu öeldud, teenuse maksumuse katmiseks kuni 90% ulatuses saab taotleda toetust. Toetuseid saavad taotleda kõik EL-i territooriumil asutatud ettevõtted, kellel on vähem kui 250 töötajat ja kelle aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot. Kummagi teenuse hind Eestis on 800 eurot (ilma käibemaksuta), millest hüvitatakse 90% ehk 720 eurot. Käibemaksu seejuures ei hüvitata.

Täielik ülevaade pakutavatest teenustest, nende sisust ning toetuse taotlemisest on leitav Eesti Patendiameti kodulehelt.