` Anna Kosar - COBALT

Anna Kosar

Patendivolinik, Jurist / Eesti

Tutvustus

Anna Kosar on advokaadibüroo COBALT patendivolinik ja jurist, kes alates 2012. aastast on Eesti patendivolinik kaubamärkide, tööstusdisainilahenduste ja geograafilise tähiste valdkonnas. Alates 2015. aastast on Anna Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti ametlik esindaja kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste valdkonnas.

Annal on laialdased teadmised nii intellektuaalomandi kui ka andmekaitse valdkonnast. Enne COBALT’iga liitumist töötas ta patendivolinikuna Koitel Patendi- ja Kaubamärgibüroos ning seejärel õigusnõustajana äriõiguse valdkonnaga tegelevas büroos. Anna on tegelenud autorõigusega seotud õiguskaitse, kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste registreerimisega ning nendega seotud protsessidega (õiguskaitse kehtivusaja pikendamised, üleandmised, pantimised, litsentsimised jne). Samuti on ta esindanud oma kliente Eesti Tööstusomandi apellatsioonikomisjonis, kohtumenetlustes, Domeenivaidluste Komisjonis, ning Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis seoses erinevate kaubamärgivaidlustega. Lisaks ülaltoodule esindanud kliente seoses kahtlusaluse kauba kinnipidamisega Eesti Maksu- ja Tolliameti poolt.

Andmekaitse valdkonnaga seonduvalt on Anna  tegelenud klientide nõustamisega erinevates ärivaldkondades alates 2017. aastast. Anna on täitnud sealjuures ka mõningate klientide puhul andmekaitsespetsialisti funktsiooni. Anna on muuhulgas esindanud kliente ka Eesti Andmekaitse Inspektsiooni ning Soome Andmekaitse ombudsmani ees.

Valdkond

CV

Keeled

  • Eesti, inglise, soome, vene

Liikmeskond ja haridus

  • Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti ametlik esindaja kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste valdkonnas (2015)
  • Eesti patendivolinik (reg. nr 070) kaubamärkide, tööstusdisainilahenduste ja geograafilise tähiste valdkonnas (2012)
  • Patendivolinike Koda (2019)
  • Magistrikraad, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Eesti (2010)
  • Bakalaureusekraad, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Eesti (2008)