COBALT esindas klienti edukalt Riigikohtus (haldusasi nr 3-21-125)


2023 - 07 - 19

Esindasime edukalt klienti kohtuvaidluses Viimsi vallaga, mis puudutab ärihoone planeerimist valla rohevõrgustiku puhveralale, mida kehtivad üldplaneering ja teemaplaneering ei luba.

Riigikohtu halduskolleegiumi otsuses öeldakse esmakordselt välja rohevõrgustiku puhverala eesmärgid. Riigikohus kordab ka olulist seisukohta, mille kohaselt kõrgema tasandi planeeringuga kujundatud rohevõrgustiku tõhusust ei tohi ohtu seada võrgustiku muutmisega detailplaneeringu tasandil.

Riigikohtu otsus on edaspidi oluline ka kohtute jaoks küsimuses, mis puudutab dokumentaalse tõendi vastuvõtmist, hindamist ja toimikusse lisamist kohtu poolt kirjalikus menetluses.

Klienti nõustas ja esindas vandeadvokaat Karl Kask.

Riigikohtu halduskolleegiumi 23.03.2023 otsus: https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-21-125/47

Juhtivad eksperdid

Vandeadvokaat
Eesti