Kohtuvaidlused

Kohtuvaidluste valdkond on meie advokaadibüroo üks nurgakividest.

Töötame välja klientide huvidest lähtuvaid vaidluste lahendamise ja kohtuvaidluse strateegiaid, nõustame ja esindame kliente kohtueelsetes läbirääkimistes ning esindame kliente tsiviil- ja vahekohtutes, halduskohtutes ja kriminaalmenetlustes.

Mõistes vaidluste ärilist konteksti ja viies end kurssi klientide äri spetsiifikaga, aitame klientidel saavutada vaidluste optimaalse lahenduse. Kogenud kohtuvaidlejate koostöös teiste meie töögruppide ekspertidega aitame klientidel ka vaidlusi ennetada ja ära hoida.

Esindame kliente kõikides nende äriga seotud konfliktides, sealhulgas:

 • keerukates lepingu- ja ühinguõiguslikes ning ühinemiste ja omandamistega seotud vaidlustes
 • kinnisvara- ja ehitusvaidlustes
 • riigihankevaidlustes
 • intellektuaalomandiga (sh ravimitega) seotud vaidlustes
 • andmekaitse ning meedia- ja tehnoloogiavaidlustes
 • restruktureerimise ja maksejõuetuse vaidlustes
 • konkurentsivaidlustes
 • töövaidlustes
 • kindlustusvaidlustes
 • maksuvaidlustes, finantsteenustega seotud ja muudes haldusvaidlustes
 • eraomandiga (sealhulgas abielu ja pärimisega) seotud vaidlustes
 • abistame kliente ka majanduskuritegude korral
 • aitame sisejuurdluste läbiviimisel

Meie vandeadvokaadid esindavad regulaarselt kliente pretsedenti loovates kohtuasjades Riigikohtus, panustades selliselt ka uudse õiguspraktika loomisse.

 

Spetsialistid
Kõik
Eesti
Läti
Leedu
Publikatsioonid
Tunnustus
Chambers and Partners 2021, vaidluste lahendamine, Eesti büroo
Mitmete allikate sõnul on meeskonna lähenemine ärile orienteeritud ning üks klient märgib: „Nõuanded on alati väga selged: millised on valikud ning millised on poolt- ja vastuargumendid.“
Chambers Europe 2019, vaidluste lahendamine, Eesti büroo
"Kõrgelt hinnatud meeskond, kel ette näidata praktiline kogemus mitmesugustes regulatoorsetes ja äriõiguslikes vaidlustes."
Chambers Europe 2018, vaidluste lahendamine, Eesti büroo
Vastanud kiidavad meeskonna kohtukogemust ja märkimisväärset suurust.
The Legal 500 2018, Eesti büroo
"COBALT osutab kõrgeima kvaliteediga teenuseid, nad reageerivad kiiresti ja on ülimalt põhjalikud, tegeldes tihti soovitud tulemuse saavutamiseks ka pisimate üksikasjadega."
Chambers Europe 2018, vaidluste lahendamine, Eesti büroo
Kiidetakse advokaatide ettenägelikkust, reageerimisvõimet ning lihtsust suhtlemisel. „Kui vaja oli, tegime koos seitse päeva nädalas tööd.“
Chambers Europe 2015, Eesti büroo
„Pühendunud meeskond – kiire reageerimine ja põhjalik töö.” „Meeskonna suhtumine on ülimalt professionaalne ja jätab väga hea mulje.”
Chambers Europe 2015, Eesti büroo
Kogenud meeskond, mida väga soovitatakse ehituse ja kinnisvaraga seotud vaidlustes, samuti planeerimise ja arendusega seotud küsimustes. „Väga pädevad, kohusetundlikud ja töökad. Advokaadid teevad lahenduse leidmise nimel kõvasti tööd.”