COBALT investeerib oma teadmised ja on osanik start-up`is, mis muudab ettevõtted jätkusuutlikuks

2023 - 12 - 05

Täna ei ole ettevõtte edukuse kriteeriumiks vaid pelgalt finantsnäitajad. Lisaks tulemustele, on iseenesestmõistetavaks saanud, et ettevõte võtab vastutuse mõju eest, mis kaasneb selle tegevusega nii keskkonnale kui ka ühiskonnale üldisemalt. Juhtimisel on oluline kestlik mõtlemine. See ei ole trend, vaid uus standard.

Muutustega kohanemine on alati väljakutse. Ettevõtte jaoks tähendab jätkusuutlikkus ka kasvanud koormust keskkonnajalajälje mõõtmisel, ELi kestlikkust käsitlevate õigusaktide analüüsil, protsesside auditeerimisel, aruandluse koostamisel ning tegevuskava loomisel.

Kõikide nende muutuste valguses on advokaadibüroo COBALT löönud käed kohaliku start-up`iga Esgrid ning on edaspidi ettevõttes ka investori/osaniku rollis.

Esgrid on loonud Saas platvormi, mis muudab ESG (jätkusuutlik ja vastutustundlik lähenemine keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimise aspektides) andmete kogumise protsessi sujuvamaks, pakkudes samal ajal ka praktilisi soovitusi ja nõuandeid ettevõttele, et aidata neil veelgi kiirendada oma kestlikkuse teekonda ja rohepööret.  Esgridi  loodud teenus aitab tõsta ettevõtte õlgadelt märgatava osa koormusest, mis kaasneb andmete kogumise ning õigusaktide analüüsiga.

COBALT-i investeering kätkes platvormi tööriistade väljatöötamist. Sh, ELi kestlikkust käsitlevate õigusaktide analüüsi ja tööriista õiguslikku sisu. Samuti abistasime lepingute sõlmimisel esimeste kasutajatega ning nõustasime asutajate vaheliste lepingute ettevalmistamisel. Jääme ettevõttega seotuks ka edaspidi.

Oleme ettevõtte tegemistele kaasa elanud alates hetkest, mil Esgrid meile oma ideed tutvustas. „Oleme pardal ja jääme ettevõttega seotuks ka edaspidi. Tegemist on tulevikku vaatava tootega, millel on turul koht, tugev tiim ja selged eeldused oma tegemistes kaugele jõuda,“ on büroo partner Marina Kotkas veendunud. COBALT-i ESG valdkonna juht Mervet Kägu lisas omalt poolt, et ELi kestlikkust käsitlevate õigusaktide analüüsi, metodoloogia ja tööriista õiguslikku sisu väljatöötamine koostöös Esgrid tiimiga on huvitav väljakutse, mis teeb loodetavasti edaspidi paljude ettevõtete elu lihtsamaks.

Esgridi tegemistega saab end kursis hoida https://esgrid.com/

Samuti julgustame endaga ühendust võtma alustavatel ettevõtetel, kes näevad investeeringuna kvaliteetset õigusnõustamist. Huvi korral palume saata ettevõtte lühitutvustus ning võimalikud lisaküsimused ee-press@cobalt.legal