COBALT nõustab Utilitast osaluse omandamisel AS-is Tallinna Vesi


2021 - 02 - 03

Tallinna linnavalitsus kiitis 3. veebruaril 2021 heaks lepingu, millega omandavad Tallinna linn ja energiakontsern Utilitas AS Tallinna Vesi suuromaniku United Utilities Tallinn B.V osaluse vee-ettevõttes. Mõlemad ostjad omandavad aktsiad võrdsetel alustel hinnaga 14,20 eurot aktsia eest ning tehingu kogumaht on 100,3 miljonit eurot. Tehingu tulemusel saab AS-i Tallinna Vesi enamusaktsionäriks Tallinna linn 52,35 protsendiga ning Utilitase osaluseks kujuneb 17,65 protsenti. Tehingu lõpule viimiseks peab selle heaks kiitma Tallinna Linnavolikogu ning vajalik on ka koondumise luba Konkurentsiametilt.

Utilitas on Eesti suurim kaugkütteettevõte ja taastuvenergia tootja. Ettevõte haldab 550 km kaugküttetorustikku ning varustab soojusega 174 000 kodumajapidamist kaheksas Eesti linnas, sh Tallinnas.

Advokaadibüroo COBALT poolt nõustavad Utilitast tehinguprotsessi vältel partnerid Martin Simovart ja Marina Kotkasning vandeadvokaat Heleri Tammiste.

Pressiteate leiate SIIT.