COBALT nõustas Alexela Varahaldust 37 miljoni eurose laenu võtmisel Sihtasutuselt KredEx


2020 - 11 - 11

Advokaadibüroo COBALT nõustas Eesti juhtivat energeetika kontserni Alexela 37 miljoni eurose laenu võtmisel Sihtasutuselt KredEx.

Laen anti Sihtasutuse KredEx poolt Alexela kontserni valdusettevõttele Alexela Varahalduse AS vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele ning kooskõlas Euroopa Komisjoni ajutise riigiabi raamistikuga COVID-19 puhangu kontekstis. Antud laen võimaldab Alexelal muuhulgas säilitada Alexela kontserni kuuluvas Kiviõli Keemiatööstuses rohkem kui 500 töökohta, mis omakorda tähendab Kiviõlis suurima tööandjana leibkondade mõistes üle 1 500 inimese eluolu hoidmise.

Andreas Laane, Alexela grupi tegevjuht väljendas oma kommentaaris heameelt töökohtade säilimise üle. „Suurimat rahulolu valmistab teadmine, et saame Ida-Virumaal Lüganuse vallas tööandjana läbi oma töötajate töökohtade säilitamise hoida ka arvukate leibkondade heaolu. Esimeses kriisiolukorraga kohanemise etapis olime sunnitud optimeerima gruppi kuuluvate ettevõtete struktuure ja grupiüleselt koondatute hulgas oli Kiviõli Keemiatööstuses 58 inimest, kelle töökohta ei olnud meil võimalik säilitada. Juhina on olnud koondamised valusad otsused. Riigi abiga saame aga siiski vaadata Kiviõli Keemiatööstusega tulevikku ja hoida seeläbi eluolu Lüganuse vallas,“ sõnas Laane.

Alexela grupi tegevjuht lisas, et Alexela maksab riigile aastas tublisti üle 100 miljoni euro makse, Kiviõli Keemiatööstus üksi tasub pea 10 miljonit eurot erinevaid riigimakse ning 37 miljonit laenuraha on selles mõttes riigile ka mõistliku suurusega, sest riik säilitab endale nimetatud maksutulu ja lisaks saab ka laen kõige hiljemalt viie aasta pärast tasutud.

KredExi juhi Ivo Kuldmäe sõnul on oluline toetada ettevõtteid kõikjal Eestis ning pakkuda neile tuge nii koroonakriisist tingitud raskuste ületamiseks kui ka uute investeeringute tegemiseks. „Koos kriisimeetmetega oleme märtsist teinud 778 ettevõtjale kättesaadavaks rohkem kui 452 miljonit eurot. See on läinud nii koroonapuhangust tingitud raskuste ületamiseks, aga ka ettevõtete arenguks vajalike investeeringute tegemiseks,“ ütles Kuldmäe.

„Kriiside seljatamise võti peitub alati koostöös, sestap peavad ettevõtjad, pangad ja riik töötama ühiselt raskuste ületamiseks ja uute võimaluste realiseerimiseks. Alexelale antav laen võimaldab säilitada rohkem kui 500 töökohta Ida-Virumaal, mis moodustab pea kolmandiku kõigist kontserni töötajatest, seega on see hea näide just sellisest koostööst,“ lisas ta.

„Olen tänulik kogu Alexela ja Kiviõli keemiatööstuse töötajate nimel riigile ja KredExi projektimeeskonnale läbirääkimiste sujumise, osutatava laenuraha abi ja operatiivse reageerimise eest laenulepingu sõlmimise käigus üleskerkinud ootamatustele,“ täiendas Andreas Laane, Alexela grupi tegevjuht, Ivo Kuldmäe öeldut.

COBALTi meeskond, kuhu kuulusid partner Marina Kotkas, advokaat Mattias Tammeaid ning jurist Christine Mägi, nõustas klienti kõikides tehinguga seotud küsimustes, sh tehingudokumentide ettevalmistamisel ja läbirääkimistel Sihtasutusega KredEx.

Juhtivad eksperdid