Riigiabi

Riigiabi regulatsioonid sätestavad riigile ja omavalitsustele piirid ettevõtetele antavate toetuste määramisel. Nende ettekirjutuste eesmärk on vältida riiklike vahendite kuritarvitamist ja konkurentsi moonutamist. Nõuetele mittevastav riigiabi tuleb tagastada. Seetõttu on oluline, et nii ettevõtted kui ka riigiasutused saavad üheselt aru riigiabi reeglistikust ning tagavad selle vastavuse Euroopa Liidu nõuetega.

Meie kogenud spetsialistid aitavad klientidel edukalt läbida riigiabiga seotud etapid, alustades riigiabimeetme või -programmi planeerimisest või riigiabi taotlemisest ja lõpetades klientide esindamisega Euroopa Komisjoni algatatud ametlikes ning mitteametlikes uurimistes kui ka vastava jurisdiktsiooni kohtusüsteemis.

Publikatsioonid
Tunnustus
Chambers and Partners 2021, konkurentsiõigus, Eesti büroo
Kliendile on jätnud sügava mulje „ärile orienteeritud“ meeskond, kes „tegelevad asjaga sügavuti ning on kursis turul toimuvate arengutega,“ lisades: „Veel üks nende juures silmatorkav omadus on proaktiivsus – nad informeerivad kliente aspektidest, mis võivad just nendele klientidele huvi pakkuda.“
Chambers Europe 2018, Eesti büroo
Kliendid toovad esile ärieetikat ja eksperditeadmisi riigihankevaidlustes.