COBALT nõustas AS DNB Panka täiendava tegevusloa taotlemisel


2017 - 09 - 08

Advokaadibüroo COBALT nõustas Aktsiaselts DNB Panka, Norra suurima finantsteenuste grupi, DNB Bank ASA, tütarettevõtet, täiendava krediidiasutuse tegevusloa taotlemisel Euroopa Keskpangalt ja Finantsinspektsioonilt.

Võrreldes Aktsiaselts DNB Pangale varasemalt väljastatud krediidiasutuse tegevusloaga, võimaldab täiendav krediidiasutuse tegevusluba Aktsiaselts DNB Pangal laiendada oma toodete ja teenuste portfelli ning pakkuda oma klientidele ka investeerimisteenuseid ja investeerimiskõrvalteenuseid.

COBALT nõustas Aktsiaseltsi DNB Pank kõigis uue krediidiasutuse tegevusloa taotlemisega seonduvates küsimustes, muuhulgas taotlusprotsessi ettevalmistamisel, taotluse ja muude protsessiga seotud dokumentide koostamisel ning tegevusloa väljaandmise menetlust läbiviivate järelevalveorganitega suhtlemisel.

Advokaadibüroo COBALT meeskonda kuulusid partner Kristel Raidla-Talur, advokaat Mattias Tammeaid ja vandeadvokaat Heleri Tammiste.

Juhtivad eksperdid