Finantsteenuste regulatsioon

Eesti pangandus- ja finantssektor hõlmab klassikaliste finants- ning pangandusinstitutsioonide kõrval ka finantsvahenduse ja selle kõrvalteenustega tegelevaid ettevõtteid, kindlustusfirmasid ning investeerimisfonde.

Pakume klientidele abi mitmesuguste finantstoodete vallas ja anname jooksvalt nõu finantsteenuseid puudutavates küsimustes, samuti krediidi- ja finantseerimisasutuste tegevust reguleerivate õigusaktide kohta, sh krediidi- ja finantseerimisasutuste, investeerimisühingute ning investeerimisfondide litsentseerimine, finantsinstrumentide turgude direktiivi (MiFID) rakendamine.

Anname nõu nii õiguslikes, regulatiivsetes kui ka rahapesu tõkestamise küsimustes seoses piiriüleste finantsteenuste osutamisega Balti riikides.

Me pakume kõiki regulatiivset keskkonda puudutavaid teenuseid, sealhulgas:

  • finantseerimisasutuse registreerimine ja tegevusloa hankimine
  • regulatiivsete nõuetega seotud nõustamine
  • regulatiivse suunitlusega õigusauditi läbiviimine
  • rahapesu tõkestamist puudutavate nõuetega seotud nõustamine
  • klientide esindamine suhetes seadusandjaga
  • õigusaktidest tulenevate formaalsuste täitmine reguleeritud finantsinstrumentide omandamisel
  • finantseerimisasutuse sisereeglite, protseduuride ja juhendite koostamine
  • klientide huvide esindamine seadusloome juures
  • nõustamine Euroopa Liidu otsekohalduva finantseerimisasutuste ja finantsteenuste regulatsiooni mõju osas
Tunnustus
Chambers Europe 2023, pangandus- ja finantsõigus, Eesti büroo
„Advokaadid on kättesaadavad, paindlikud ja alati ülesandele keskendunud. Nad tunnevad Eesti ja Baltimaade turgu väga hästi.“
Chambers Europe 2023, pangandus- ja finantsõigus, Eesti büroo
„Meeskond leiab eksperdi, kes haarab ohjad enda kätte ja paneb asjad liikuma. Oskuste taha asi ei jää.“
Chambers Europe 2023, pangandus- ja finantsõigus, Eesti büroo
„Advokaadid on kohaliku turuga peensusteni kursis ja suudavad tänu sellele lahendada väga eripalgelisi küsimusi erinevates valdkondades. Nende omavaheline koostöö on suurepärane.“
Chambers and Partners 2021, pangandus- ja finantsõigus, Eesti büroo
„Nad selgitavad asju hästi ning aitavad meil aru saada keerukatest juriidilistest küsimustest; meie huvid on nende juures hästi kaitstud,“ lisab veel üks rahulolev klient.
Chambers and Partners 2021, pangandus- ja finantsõigus, Eesti büroo
Kliendid kirjeldavad meeskonda kui „erakordselt muljetavaldavat, väga hea äritajuga ja suurepärase reageerimisvõimega“ ning kiidavad meeskonna „väga häid suhtlemis- ja projektijuhtimisoskusi“.
Chambers Europe 2018, pangandus- ja finantsõigus, Eesti büroo
„Nad on ülimalt pühendunud ja teavad, mida teevad. Nad selgitasid kõike väga hästi ja dokumentide koostamine sujus suurepäraselt.“
Chambers Europe 2018, pangandus- ja finantsõigus, Eesti büroo
„Nende advokaadid rakendavad just õiget käsitlust. Kui midagi vajate, on nad kättesaadavad ja peavad kinni ka lühikestest tähtaegadest.“
Chambers Europe 2018, pangandus- ja finantsõigus, Eesti büroo
„Meile avaldas muljet nende täpsus, hoolikus ja võime nobedalt töötada.“