COBALT nõustas ettevõtet DAVA Agravis Machinery vähemusosaluse omandamisel ettevõttes Konekesko Ltd


2017 - 02 - 23

Advokaadibüroo COBALT nõustas Danish Agro a.m.b.a. gruppi kuuluvat ettevõtet DAVA Agravis Machinery Holding A/S-i 45%-lise osaluse omandamisel põllumajandustehnikat müüva Konekesko Oy kolmes Baltikumi tütarfirmas.

Tehingu raames leppisid osapooled kokku ka optsioonis ülejäänud osaluse ostmiseks Konekesko Baltikumi tütarfirmades, teavitades Konekesko-t oma soovist hiljemalt 2019. aasta jaanuariks. Lisaks on pooled täiendavalt kokku leppinud Danish Agro teise tütarfirmaga, Danish Agro Machinery Holding A/S-ga, võimalusest omandada ja Konekesko võimalusest müüa Konekesko Soome põllumajandustehnika ärisuunad 2020. aasta septembri lõpuks. Optsiooni realiseerimise eelduseks, millega omandatakse kogu aktsiakapital ning äritegevus, on Konkurentsiameti poolne heakskiit ning muude lepingu tingimuste täitmine. Tehingu väärtus oli ligikaudu 21 MEUR-i.

Advokaadibüroost COBALT nõustasid klienti partner Peeter Kutman, advokaadid Jesse Kivisaari, Kris Tammistu ning Madis Reppo. Konkurentsiõiguse küsimustes partner Elo Tamm ning jurist Mart Blöndal ja tööõiguse küsimustes partner Karina Paatsi ja advokaat Liina Saaremets.

Tutvu ka pressiteatega SIIN.

Juhtivad eksperdid

Vandeadvokaat
Eesti
Partner
Eesti
Vandeadvokaat
Eesti
Vandeadvokaat
Eesti