` Elo Tamm | COBALT

Elo Tamm

Partner / Eesti

Tutvustus

Elo Tamm on advokaadibüroo COBALT konkurentsiõiguse ning ELi õiguse valdkonna juht, tervishoiu valdkonna juht ja energeetika valdkonna kaasjuht ning on nende valdkondade üks tunnustatumaid Eesti eksperte.

Ta on esindanud juhtivaid kohalikke ja rahvusvahelisi ettevõtteid Konkurentsiameti menetlustes seonduvalt võimalike kahtlustustega kartellikokkulepete, keelatud kokkulepete ja turgu valitseva seisundi kuritarvitamise osas. Elo aitab tihti ettevõtetel saada Konkurentsiametist koondumise luba, et ettevõtjad saaksid ühineda. Seonduvalt riigiabiga nõustab Elo ettevõtteid, kuidas saada riigiabi, mis kohustused sellega kaasnevad ning riigiabi saaja konkurente seonduvalt sellega, kas tegemist on lubatud riigiabiga. Elo on edukalt esindanud kliente nii Eesti kui EL kohtutes ning nii Eesti kui EL ametiasutustes.

Elo orienteerub suurepäraselt EL õiguses ning nii Eesti kui EL energiaõiguses, tervishoiu ning jäätmevaldkonna regulatsioonides. Elo nõustab kliente ka seonduvalt kliimamuutuste regulatsioonidega.

Elo panustab oma spetsialiseerumis- valdkondade arengusse laiemalt, osaledes Advokatuuri konkurentsiõiguse komisjoni töös, tegutsedes Ameerika Kaubanduskoda Eestis tervishoiu komitee esinaisena ning esinedes valdkonna konverentsidel ning seminaridel.

Valdkond

Tunnustus
 • Chambers Europe, Competition/Antitrust, Ranked Lawyer, Band 1 – 2007 – 2024
 • The Legal 500, EU and Competition, Hall of Fame – 2020 / 2022 / 2023 / 2024
 • IFLR 1000, Project Development, Highly Regarded – 2022
 • The Legal 500, Competition, Hall of Fame – 2021
 • Chambers Europe, Energy, Ranked Lawyer – 2019
 • The Legal 500, EU and Competition, Leading Individual – 2019
CV

Keeled

 • eesti, inglise, vene

Liikmeskond ja haridus

 • Ameerika Kaubanduskoda Eestis juhatuse liige (2022)
 • Ameerika Kaubanduskoda Eestis Tervishoiu komitee esinaine (2016)
 • Eesti Advokatuuri konkurentsiõiguse komisjon (2015)
 • Lex Mundi energia ja loodusvarade õiguse töögrupp (2009)
 • Lex Mundi konkurentsi- ja kaubandusõiguse töögrupp (2008)
 • T.M.C. Asser Instituut, Holland, magistriprogramm, rahvusvaheline kaubandus- ja äriõigus (2001)
 • Magistrikraad õigusteaduses (LL.M) rahvusvahelises äriõiguses, Kesk-Euroopa Ülikool, Ungari (2001)
 • Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts (1999)
 • Eesti Advokatuur (1999)
 • Bakalaureusekraad õigusteaduses (B.A.), võrdsustatud õigusteaduse magistrikraadiga, Tartu ülikool, Eesti (1999)
Kogemus

AS Terminal kaitseb enda õigusi vedelkütuseturul aktsiaseltsi Olerex poolt toime pandud rikkumiste osas

VKG müüs Ida-Virumaa elektrijaotusettevõte VKG Elektrivõrgud Baltcapile

COBALT nõustas kaugkütte võrguettevõtte VKG Soojus müüki Grenile

COBALT nõustab ettevõtet Neo Performance Materials Inc. Eestisse magnetitehase rajamisel

COBALT nõustab AS PRFoods´i Överumans Fisk AB müügitehingus

COBALT aitas klienti sisejuurdluse läbiviimisel ja kaitses edukalt kartelli kriminaalasjas

COBALT esindas edukalt VKG-d konkurentsiõiguslikus tsiviilkohtumenetluses

COBALT nõustas Ekspress Gruppi Konkurentsiameti järelevalvemenetluses

COBALT nõustas klienti Konkurentsiameti järelevalvemenetluses

COBALT nõustas OÜ-d Mirrow Institute enamusosaluse omandamisel DAS Group OÜ-s

COBALT nõustas Baltikumis IBM´i äritegevuse globaalsel ümberkorraldamisel ja Kyndryl´i eraldamisel

COBALT nõustas KMG Inseneriehitust ja selle aktsionäre YIT Teed 100% osaluse omandamisel

COBALT nõustas Wolti Konkurentsiameti järelevalvemenetluses

COBALT nõustas Kesk-Euroopa juhtivat investeerimisfondi Mid Europa Partners investeeringul Baltimaade e-kaubandusäridesse

COBALT nõustas logistikaettevõtte Nordassets 50% osaluse müügis

COBALT nõustas BaltCapi Baltic Ticket Holdingsi omandamisel

COBALT nõustab erainvesteeringute ettevõtet Ardian Nevel Oy omandamisel

COBALT abistas Euroopa Komisjonilt riigiabi loa saamisel

COBALT nõustas STADA Arzneimittelit Walmarki omandamisel

COBALT nõustas Apax Partnersi nõustatavaid fonde Baltic Classifieds Groupi omandamisel

COBALT analüüsis ettevõtte AS Eesti Teed tegevuse kooskõla riigiabi reeglistikuga

COBALT nõustas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energiatõhususe näidislepingu koostamisel

COBALT nõustab AS-i RAGN-SELLS OSA projekti

COBALT nõustas TMB grupi aktsionäre ettevõtte Läti ja Soome tehaste müügis Consolisele

COBALT esindas edukalt UEFA-d

COBALT esindas edukalt RAGN-SELLS AS-i kohtuvaidluses Tallinna linnaga

COBALT esindas kohtuvaidluses edukalt AS-i RAGN-SELLS

COBALT nõustas TMB grupi aktsionäre ettevõtte müügis Consolisele

COBALT esindas edukalt AS-i RAGN-SELLS kohtuvaidluses Tallinna linnaga

COBALT nõustas Tallinna Sadama IPO-t ja Nasdaq Tallinna börsil noteerimist

COBALT nõustab HHLA-d Eesti suurima konteinerterminali operaatori Transiidikeskuse AS-i ostmisel

COBALT nõustas Baltic Horizon Fundi Postimaja kaubanduskeskuse ostul

COBALT nõustas DNB panka Luminori loomisel – Baltimaade pangandusturu seni suurimas tehingus

COBALT nõustas Nordea ja DNB pankasid makseraskustesse sattunud Terega seotud probleemide lahendamisel

COBALT nõustas ettevõtet DAVA Agravis Machinery vähemusosaluse omandamisel ettevõttes Konekesko Ltd

COBALT nõustas Balti riikide üht suurimat raudbetoonelementide tootjat AS-i TMB Betonimestarit-kontserni omandamisel

COBALT nõustab DNB Panka äritegevuse ühendamisel Nordea Pangaga Balti riikides

COBALT nõustas Circle K-d (Statoil) Premium 7 tanklate omandamisel

COBALT analüüsis energiatõhususe direktiivi ülevõtmist Eesti seadusandlusesse

COBALT teostas Rahandusministeeriumile analüüsi seoses ärisaladuse kaitse ulatusega riigihanke direktiivide valguses

COBALT nõustas Naspers Ltd’i Eesti ja Leedu kuulutuste äri müümisel Eesti Meediale

COBALT nõustas East Capital Explorer AB-d Eesti juhtiva kommunikatsiooniteenuste pakkuja Starmani enamusosaluse omandamisel

COBALT õustas Teknos Group Oy-d – üht Euroopa juhtivatest tööstuslike pinnakatete tootjatest – Kemiflora värvide ja pinnakatete müügiettevõtte omandamisel

Teie tunnustus on parim motivatsioon

"Konkurentsiõigusest võib olla raske aru saada, kuid ta teeb kõik selgeks ja ülilihtsaks. Ta suudab mõista meie äri eripära ja pakkuda lahendusi ka kõige keerulisematele olukordadele."
Chambers and Partners 2021, Competition / Antitrust