COBALT nõustas Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanka Sunly finantseerimistehingus


2023 - 07 - 13

Advokaadibüroo COBALT nõustas Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanka (EBRD) Sunly’sse omakapitaliinvesteeringu tegemisel. COBALT nõustas klienti kogu tehingu vältel, mis hõlmas nii tehingudokumentide läbivaatamist ja koostamist kui ka tegelemist küsimustega, mis puudutasid tehingustruktuuri ja muid tehinguga seotud aspekte.

EBRD 30 miljoni euro suurune investeering võimaldab Sunly’l laiendada oma taastuvenergia tootmisvõimsust Baltikumis ja Poolas, mis on oluline kasvuhoonegaaside heitkoguste märkimisväärse vähendamise saavutamiseks ja regiooni energiajulgeoleku edendamiseks.

Klienti nõustasid partner Kristel Raidla-Talur ja nõunik Marten Amjärv.

Tehingu kohta saab rohkem lugeda: SIIN ja SIIN

 

Juhtivad eksperdid