` Marten Amjärv | COBALT

Marten Amjärv

Nõunik / Eesti

Tutvustus

Marten Amjärv on advokaadibüroo COBALT pangandus- ja finantseerimisvaldkonna nõunik.  Martenil on üle 10 aasta pikkune õigusvaldkonna töökogemus nii avalikust kui erasektorist.

Tal on laialdased teadmised panganduse ja finantseerimise, ühinemiste ja omandamiste ning ühingu- ja lepinguõiguse valdkondades. Marten on varasemalt assisteerinud kohalike ja rahvusvaheliste eri tüüpi ja faaside riskikapitalitehingute, muude finantseerimistehingute ning ühinemis- ja omandamistehingute läbiviimist, millest mitmed on olnud pikaajalised ja keerukad, hõlmates eri õigusruumide meeskondi.

Lisaks on Marten osalenud ühinguõigust puudutavate õigusaktide (audiitortegevuse seadus, raamatupidamise seadus, äriseadustik) muudatuste väljatöötamisel ja menetlemisel oma varasemas töös Justiitsministeeriumis.

Enne COBALT´iga liitumist töötas Marten rahvusvahelises advokaadibüroos.