COBALTi poolt nõustatud aktsiaseltsi Baltika saneerimismenetlus jõudis edukalt lõpule


2024 - 02 - 12

COBALT nõustas ja esindas aktsiaseltsi Baltika nende suhtes läbi viidud saneerimismenetluses.

Aktsiaselts Baltika on pika ajalooga Eesti suurim moetööstusettevõte, mis on koos oma tütarettevõtetega tööandjaks enam kui 100-le inimesele. Baltika arendab ja opereerib rõivabrändi Ivo Nikkolo.

2020. aasta koroonapandeemia alguses sattus Baltika ajutistesse makseraskustesse ja esitas kohtule avalduse saneerimismenetluse algatamiseks. Suveks jõuti saneerimiskava kinnitamiseni. Kava täitmise tähtaeg oli 2023. aasta lõpp, millal said Baltikal täidetud kavas ettenähtud meetmed.

Saneerimiskava täitmisega sai Baltikast on üks väheseid ettevõtteid, kes on edukalt saneerimismenetluse läbinud. Seda vaatamata kava täitmise ajal aset leidnud täiendavatele koroonalainetele ja Ukrainas puhkenud sõjale, mis kõik omasid Baltika äritegevusele mõju. Kuigi saneeriti Baltikat kui emaettevõtet, siis omas see kaudset mõju kogu grupile, mis tegutseb terves Baltikumis.

COBALT nõustas AS-i Baltika saneerimismenetluse läbiviimisel, sh selleks ettevalmistamisel kuni saneerimiskava eduka täitmiseni. Meeskonda juhtisid juhtivpartner Jaanus Mody ja valdkonnajuht Annika Peetsalu. Baltika saneerimisnõustaja oli Artur Suits Grant Thorntonist.

Juhtivad eksperdid

Juhtivpartner
Eesti
Valdkonnajuht
Eesti